Решения прaвления

2024 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1299-ПА от 13.06.2024 г.
Дата публикации документа: 13.06.2024 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1298-ПА от 11.06.2024 г.
Дата публикации документа: 11.06.2024 16:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1297-ПА от 10.06.2024 г.
Дата публикации документа: 10.06.2024 18:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1296-ПА от 07.06.2024 г.
Дата публикации документа: 07.06.2024 16:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1295-ПА от 06.06.2024 г.
Дата публикации документа: 06.06.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1294-ПА от 04.06.2024 г.
Дата публикации документа: 04.06.2024 16:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1293-ПА от 03.06.2024 г.
Дата публикации документа: 03.06.2024 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1293/1-ПА от 03.06.2024 г.
Дата публикации документа: 03.06.2024 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1292-ПА от 31.05.2024 г.
Дата публикации документа: 03.06.2024 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1292/1-ПА от 31.05.2024 г.
Дата публикации документа: 03.06.2024 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1291-ПА от 30.05.2024 г.
Дата публикации документа: 30.05.2024 17:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1290-ПА от 29.05.2024 г.
Дата публикации документа: 29.05.2024 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1289-ПА от 28.05.2024 г.
Дата публикации документа: 28.05.2024 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1288-ПА от 27.05.2024 г.
Дата публикации документа: 27.05.2024 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1288/1-ПА от 27.05.2024 г.
Дата публикации документа: 27.05.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1287-ПА от 24.05.2024 г.
Дата публикации документа: 24.05.2024 16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1286-ПА от 23.05.2024 г.
Дата публикации документа: 23.05.2024 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1285-ПА от 22.05.2024 г.
Дата публикации документа: 22.05.2024 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1284-ПА от 21.05.2024 г.
Дата публикации документа: 21.05.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1283-ПА от 20.05.2024 г.
Дата публикации документа: 20.05.2024 17:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1282-ПА от 17.05.2024 г.
Дата публикации документа: 17.05.2024 16:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1281-ПА от 16.05.2024 г.
Дата публикации документа: 16.05.2024 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1280-ПА от 15.05.2024 г.
Дата публикации документа: 15.05.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1279-ПА от 14.05.2024 г.
Дата публикации документа: 14.05.2024 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1278-ПА от 13.05.2024 г.
Дата публикации документа: 13.05.2024 17:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1277-ПА от 08.05.2024 г.
Дата публикации документа: 08.05.2024 15:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1276-ПА от 07.05.2024 г.
Дата публикации документа: 07.05.2024 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1275-ПА от 06.05.2024 г.
Дата публикации документа: 06.05.2024 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1274-ПА от 03.05.2024 г.
Дата публикации документа: 03.05.2024 16:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1273-ПА от 02.05.2024 г.
Дата публикации документа: 02.05.2024 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1272-ПА от 27.04.2024 г.
Дата публикации документа: 27.04.2024 15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1271-ПА от 26.04.2024 г.
Дата публикации документа: 26.04.2024 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1270-ПА от 25.04.2024 г.
Дата публикации документа: 25.04.2024 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1269-ПА от 24.04.2024 г.
Дата публикации документа: 24.04.2024 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1268-ПА от 23.04.2024 г.
Дата публикации документа: 23.04.2024 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1267-ПА от 22.04.2024 г.
Дата публикации документа: 22.04.2024 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1266-ПА от 19.04.2024 г.
Дата публикации документа: 19.04.2024 16:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1265-ПА от 18.04.2024 г.
Дата публикации документа: 18.04.2024 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1264-ПА от 17.04.2024 г.
Дата публикации документа: 17.04.2024 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1263-ПА от 16.04.2024 г.
Дата публикации документа: 16.04.2024 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1262-ПА от 15.04.2024 г.
Дата публикации документа: 15.04.2024 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1261-ПА от 12.04.2024 г.
Дата публикации документа: 12.04.2024 16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1260-ПА от 11.04.2024 г.
Дата публикации документа: 11.04.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1259-ПА от 10.04.2024 г.
Дата публикации документа: 10.04.2024 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1258-ПА от 08.04.2024 г.
Дата публикации документа: 08.04.2024 17:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1257-ПА от 05.04.2024 г.
Дата публикации документа: 05.04.2024 16:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1256-ПА от 04.04.2024 г.
Дата публикации документа: 04.04.2024 17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1255-ПА от 03.04.2024 г.
Дата публикации документа: 03.04.2024 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1254-ПА от 02.04.2024 г.
Дата публикации документа: 02.04.2024 17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1253-ПА от 01.04.2024 г.
Дата публикации документа: 01.04.2024 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1252-ПА от 29.03.2024 г.
Дата публикации документа: 29.03.2024 16:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1251-ПА от 28.03.2024 г.
Дата публикации документа: 28.03.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1250-ПА от 27.03.2024 г.
Дата публикации документа: 27.03.2024 17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1249-ПА от 26.03.2024 г.
Дата публикации документа: 26.03.2024 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1248-ПА от 25.03.2024 г.
Дата публикации документа: 25.03.2024 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1248/1-ПА от 25.03.2024 г.
Дата публикации документа: 25.03.2024 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1247-ПА от 22.03.2024 г.
Дата публикации документа: 22.03.2024 16:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1246-ПА от 21.03.2024 г.
Дата публикации документа: 21.03.2024 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1245-ПА от 20.03.2024 г.
Дата публикации документа: 21.03.2024 09:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1244-ПА от 19.03.2024 г.
Дата публикации документа: 19.03.2024 17:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1243-ПА от 18.03.2024 г.
Дата публикации документа: 18.03.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1242-ПА от 15.03.2024 г.
Дата публикации документа: 15.03.2024 16:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1241/1-ПА от 14.03.2024 г.
Дата публикации документа: 14.03.2024 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1241-ПА от 14.03.2024 г.
Дата публикации документа: 14.03.2024 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1240-ПА от 13.03.2024 г.
Дата публикации документа: 13.03.2024 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1239-ПА от 12.03.2024 г.
Дата публикации документа: 12.03.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1238-ПА от 11.03.2024 г.
Дата публикации документа: 12.03.2024 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1237-ПА от 07.03.2024 г.
Дата публикации документа: 07.03.2024 16:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1236-ПА от 06.03.2024 г.
Дата публикации документа: 06.03.2024 17:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1235-ПА от 05.03.2024 г.
Дата публикации документа: 05.03.2024 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1234-ПА от 04.03.2024 г.
Дата публикации документа: 04.03.2024 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1233-ПА от 01.03.2024 г.
Дата публикации документа: 01.03.2024 16:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1232-ПА от 29.02.2024 г.
Дата публикации документа: 29.02.2024 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1231-ПА от 28.02.2024 г.
Дата публикации документа: 28.02.2024 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1230-ПА от 27.02.2024 г.
Дата публикации документа: 27.02.2024 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1229-ПА от 26.02.2024 г.
Дата публикации документа: 26.02.2024 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1228-ПА от 21.02.2024 г.
Дата публикации документа: 22.02.2024 16:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1227-ПА от 21.02.2024 г.
Дата публикации документа: 21.02.2024 17:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1226-ПА от 20.02.2024 г.
Дата публикации документа: 20.02.2024 17:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1225-ПА от 19.02.2024 г.
Дата публикации документа: 19.02.2024 17:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1224-ПА от 16.02.2024 г.
Дата публикации документа: 16.02.2024 16:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1223-ПА от 15.02.2024 г.
Дата публикации документа: 15.02.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1222-ПА от 14.02.2024 г.
Дата публикации документа: 14.02.2024 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1221-ПА от 13.02.2024 г.
Дата публикации документа: 13.02.2024 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1220-ПА от 09.02.2024 г.
Дата публикации документа: 09.02.2024 16:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1219-ПА от 08.02.2024 г.
Дата публикации документа: 08.02.2024 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1218-ПА от 07.02.2024 г.
Дата публикации документа: 07.02.2024 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1217-ПА от 06.02.2024 г.
Дата публикации документа: 06.02.2024 17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1216-ПА от 05.02.2024 г.
Дата публикации документа: 05.02.2024 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1215-ПА от 02.02.2024 г.
Дата публикации документа: 02.02.2024 16:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1214-ПА от 01.02.2024 г.
Дата публикации документа: 01.02.2024 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1213-ПА от 31.01.2024 г.
Дата публикации документа: 31.01.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1212-ПА от 30.01.2024 г.
Дата публикации документа: 30.01.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1211-ПА от 29.01.2024 г.
Дата публикации документа: 29.01.2024 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1210-ПА от 26.01.2024 г.
Дата публикации документа: 26.01.2024 17:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1209-ПА от 25.01.2024 г.
Дата публикации документа: 25.01.2024 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1208-ПА от 24.01.2024 г.
Дата публикации документа: 24.01.2024 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1207-ПА от 23.01.2024 г.
Дата публикации документа: 23.01.2024 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1206-ПА от 22.01.2024 г.
Дата публикации документа: 22.01.2024 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1205-ПА от 19.01.2024 г.
Дата публикации документа: 19.01.2024 16:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1204-ПА от 18.01.2024 г.
Дата публикации документа: 18.01.2024 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1203-ПА от 17.01.2024 г.
Дата публикации документа: 17.01.2024 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1202-ПА от 16.01.2024 г.
Дата публикации документа: 16.01.2024 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1201-ПА от 15.01.2024 г.
Дата публикации документа: 16.01.2024 09:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1200-ПА от 12.01.2024 г.
Дата публикации документа: 12.01.2024 16:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1199-ПА от 10.01.2024 г.
Дата публикации документа: 10.01.2024 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1198-ПА от 09.01.2024 г.
Дата публикации документа: 09.01.2024 17:38

2023 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1197-ПА от 28.12.2023 г.
Дата публикации документа: 28.12.2023 18:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1196-ПА от 27.12.2023 г.
Дата публикации документа: 27.12.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1195-ПА от 26.12.2023 г.
Дата публикации документа: 26.12.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1194-ПА от 25.12.2023 г.
Дата публикации документа: 25.12.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1193-ПА от 22.12.2023 г.
Дата публикации документа: 22.12.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1192-ПА от 21.12.2023 г.
Дата публикации документа: 21.12.2023 17:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1190/1-ПА от 19.12.2023 г.
Дата публикации документа: 20.12.2023 19:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1191-ПА от 20.12.2023 г.
Дата публикации документа: 20.12.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1190-ПА от 19.12.2023 г.
Дата публикации документа: 19.12.2023 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1189-ПА от 18.12.2023 г.
Дата публикации документа: 18.12.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1188-ПА от 15.12.2023 г.
Дата публикации документа: 18.12.2023 15:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1187-ПА от 14.12.2023 г.
Дата публикации документа: 14.12.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1186-ПА от 13.12.2023 г.
Дата публикации документа: 13.12.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1185-ПА от 08.12.2023 г.
Дата публикации документа: 11.12.2023 12:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1184-ПА от 07.12.2023 г.
Дата публикации документа: 07.12.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1183-ПА от 06.12.2023 г.
Дата публикации документа: 06.12.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1182-ПА от 05.12.2023 г.
Дата публикации документа: 05.12.2023 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1181/1-ПА от 04.12.2023 г.
Дата публикации документа: 05.12.2023 10:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1181-ПА от 04.12.2023 г.
Дата публикации документа: 04.12.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1180-ПА от 01.12.2023 г.
Дата публикации документа: 01.12.2023 16:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1179-ПА от 30.11.2023 г.
Дата публикации документа: 01.12.2023 10:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1178-ПА от 29.11.2023 г.
Дата публикации документа: 29.11.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1177-ПА от 28.11.2023 г.
Дата публикации документа: 28.11.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1176-ПА от 24.11.2023 г.
Дата публикации документа: 24.11.2023 16:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1175-ПА от 23.11.2023 г.
Дата публикации документа: 23.11.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1174-ПА от 22.11.2023 г.
Дата публикации документа: 22.11.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1173-ПА от 20.11.2023 г.
Дата публикации документа: 20.11.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1172/1-ПА от 17.11.2023 г.
Дата публикации документа: 20.11.2023 10:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1172-ПА от 17.11.2023 г.
Дата публикации документа: 17.11.2023 16:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1171-ПА от 16.11.2023 г.
Дата публикации документа: 16.11.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1170-ПА от 14.11.2023 г.
Дата публикации документа: 14.11.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1169-ПА от 13.11.2023 г.
Дата публикации документа: 13.11.2023 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1168-ПА от 10.11.2023 г.
Дата публикации документа: 10.11.2023 16:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1167-ПА от 09.11.2023 г.
Дата публикации документа: 09.11.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1166-ПА от 08.11.2023 г.
Дата публикации документа: 08.11.2023 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1165-ПА от 07.11.2023 г.
Дата публикации документа: 07.11.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1164-ПА от 03.11.2023 г.
Дата публикации документа: 03.11.2023 17:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1163-ПА от 01.11.2023 г.
Дата публикации документа: 01.11.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1162-ПА от 31.10.2023 г.
Дата публикации документа: 31.10.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1161-ПА от 30.10.2023 г.
Дата публикации документа: 31.10.2023 10:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1160-ПА от 27.10.2023 г.
Дата публикации документа: 30.10.2023 12:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1159-ПА от 26.10.2023 г.
Дата публикации документа: 26.10.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1158-ПА от 25.10.2023 г.
Дата публикации документа: 25.10.2023 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1157-ПА от 24.10.2023 г.
Дата публикации документа: 24.10.2023 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1156-ПА от 23.10.2023 г.
Дата публикации документа: 23.10.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1155-ПА от 20.10.2023 г.
Дата публикации документа: 23.10.2023 09:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1154-ПА от 19.10.2023 г.
Дата публикации документа: 19.10.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1153-ПА от 18.10.2023 г.
Дата публикации документа: 18.10.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1152-ПА от 17.10.2023 г.
Дата публикации документа: 17.10.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1151-ПА от 16.10.2023 г.
Дата публикации документа: 16.10.2023 16:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1150/1-ПА от 13.10.2023 г.
Дата публикации документа: 13.10.2023 17:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1150-ПА от 13.10.2023 г.
Дата публикации документа: 13.10.2023 16:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1149-ПА от 12.10.2023 г.
Дата публикации документа: 12.10.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1148-ПА от 11.10.2023 г.
Дата публикации документа: 11.10.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1147-ПА от 10.10.2023 г.
Дата публикации документа: 10.10.2023 17:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1146-ПА от 09.10.2023 г.
Дата публикации документа: 09.10.2023 17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1145/1-ПА от 06.10.2023 г.
Дата публикации документа: 06.10.2023 16:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1145-ПА от 05.10.2023 г.
Дата публикации документа: 05.10.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1144-ПА от 04.10.2023 г.
Дата публикации документа: 04.10.2023 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1143-ПА от 03.10.2023 г.
Дата публикации документа: 03.10.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1142-ПА от 02.10.2023 г.
Дата публикации документа: 02.10.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1141-ПА от 29.09.2023 г.
Дата публикации документа: 29.09.2023 16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1140-ПА от 28.09.2023 г.
Дата публикации документа: 28.09.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1139-ПА от 26.09.2023 г.
Дата публикации документа: 26.09.2023 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1138-ПА от 25.09.2023 г.
Дата публикации документа: 25.09.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1137-ПА от 22.09.2023 г.
Дата публикации документа: 22.09.2023 17:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1136-ПА от 21.09.2023 г.
Дата публикации документа: 21.09.2023 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1135-ПА от 20.09.2023 г.
Дата публикации документа: 20.09.2023 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1134-ПА от 19.09.2023 г.
Дата публикации документа: 19.09.2023 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1133-ПА от 18.09.2023 г.
Дата публикации документа: 18.09.2023 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1132-ПА от 15.09.2023 г.
Дата публикации документа: 15.09.2023 16:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1131-ПА от 14.09.2023 г.
Дата публикации документа: 14.09.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1130-ПА от 13.09.2023 г.
Дата публикации документа: 13.09.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1129-ПА от 12.09.2023 г.
Дата публикации документа: 12.09.2023 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1128-ПА от 08.09.2023 г.
Дата публикации документа: 08.09.2023 16:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1127-ПА от 07.09.2023 г.
Дата публикации документа: 07.09.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1126-ПА от 06.09.2023 г.
Дата публикации документа: 06.09.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1125-ПА от 05.09.2023 г.
Дата публикации документа: 05.09.2023 17:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1124-ПА от 04.09.2023 г.
Дата публикации документа: 04.09.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1123-ПА от 01.09.2023 г.
Дата публикации документа: 01.09.2023 16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1122-ПА от 31.08.2023 г.
Дата публикации документа: 31.08.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1121-ПА от 30.08.2023 г.
Дата публикации документа: 30.08.2023 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1120-ПА от 29.08.2023 г.
Дата публикации документа: 29.08.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1119-ПА от 28.08.2023 г.
Дата публикации документа: 28.08.2023 17:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1118-ПА от 24.08.2023 г.
Дата публикации документа: 24.08.2023 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1117-ПА от 23.08.2023 г.
Дата публикации документа: 23.08.2023 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1116-ПА от 22.08.2023 г.
Дата публикации документа: 23.08.2023 10:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1115-ПА от 21.08.2023 г.
Дата публикации документа: 21.08.2023 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1114-ПА от 17.08.2023 г.
Дата публикации документа: 17.08.2023 17:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1113-ПА от 15.08.2023 г.
Дата публикации документа: 15.08.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1112-ПА от 14.08.2023 г.
Дата публикации документа: 15.08.2023 10:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1111-ПА от 11.08.2023 г.
Дата публикации документа: 11.08.2023 16:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1110-ПА от 10.08.2023 г.
Дата публикации документа: 10.08.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1109-ПА от 09.08.2023 г.
Дата публикации документа: 09.08.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1108-ПА от 08.08.2023 г.
Дата публикации документа: 08.08.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1107-ПА от 07.08.2023 г.
Дата публикации документа: 07.08.2023 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1106-ПА от 03.08.2023 г.
Дата публикации документа: 03.08.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1105-ПА от 02.08.2023 г.
Дата публикации документа: 02.08.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1104-ПА от 01.08.2023 г.
Дата публикации документа: 01.08.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1103-ПА от 31.07.2023 г.
Дата публикации документа: 31.07.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1102-ПА от 28.07.2023 г.
Дата публикации документа: 28.07.2023 16:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1101-ПА от 27.07.2023 г.
Дата публикации документа: 27.07.2023 17:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1100-ПА от 26.07.2023 г.
Дата публикации документа: 26.07.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1099-ПА от 25.07.2023 г.
Дата публикации документа: 25.07.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1098-ПА от 24.07.2023 г.
Дата публикации документа: 24.07.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1097-ПА от 21.07.2023 г.
Дата публикации документа: 21.07.2023 16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1096-ПА от 20.07.2023 г.
Дата публикации документа: 20.07.2023 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1095-ПА от 19.07.2023 г.
Дата публикации документа: 19.07.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1094-ПА от 18.07.2023 г.
Дата публикации документа: 18.07.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1093-ПА от 17.07.2023 г.
Дата публикации документа: 17.07.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1092-ПА от 14.07.2023 г.
Дата публикации документа: 14.07.2023 16:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1091-ПА от 13.07.2023 г.
Дата публикации документа: 13.07.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1090-ПА от 12.07.2023 г.
Дата публикации документа: 12.07.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1089-ПА от 11.07.2023 г.
Дата публикации документа: 11.07.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1088-ПА от 10.07.2023 г.
Дата публикации документа: 10.07.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1087-ПА от 07.07.2023 г.
Дата публикации документа: 07.07.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1086-ПА от 06.07.2023 г.
Дата публикации документа: 06.07.2023 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1085-ПА от 05.07.2023 г.
Дата публикации документа: 05.07.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1084-ПА от 04.07.2023 г.
Дата публикации документа: 04.07.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1083-ПА от 03.07.2023 г.
Дата публикации документа: 03.07.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1082-ПА от 30.06.2023 г.
Дата публикации документа: 30.06.2023 16:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1082/1-ПА от 30.06.2023 г.
Дата публикации документа: 30.06.2023 16:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1081-ПА от 29.06.2023 г.
Дата публикации документа: 29.06.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1080/1-ПА от 28.06.2023 г.
Дата публикации документа: 29.06.2023 15:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1080-ПА от 28.06.2023 г.
Дата публикации документа: 28.06.2023 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1079-ПА от 27.06.2023 г.
Дата публикации документа: 27.06.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1078-ПА от 26.06.2023 г.
Дата публикации документа: 26.06.2023 17:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1077-ПА от 23.06.2023 г.
Дата публикации документа: 23.06.2023 16:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1076-ПА от 22.06.2023 г.
Дата публикации документа: 22.06.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1075-ПА от 21.06.2023 г.
Дата публикации документа: 21.06.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1074-ПА от 20.06.2023 г.
Дата публикации документа: 20.06.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1073-ПА от 19.06.2023 г.
Дата публикации документа: 19.06.2023 17:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1072-ПА от 15.06.2023 г.
Дата публикации документа: 15.06.2023 17:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1071-ПА от 14.06.2023 г.
Дата публикации документа: 14.06.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1070-ПА от 13.06.2023 г.
Дата публикации документа: 13.06.2023 17:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1069-ПА от 09.06.2023 г.
Дата публикации документа: 09.06.2023 16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1068-ПА от 08.06.2023 г.
Дата публикации документа: 08.06.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1067-ПА от 07.06.2023 г.
Дата публикации документа: 07.06.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1066-ПА от 06.06.2023 г.
Дата публикации документа: 06.06.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1065-ПА от 05.06.2023 г.
Дата публикации документа: 05.06.2023 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1064-ПА от 02.06.2023 г.
Дата публикации документа: 02.06.2023 16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1063-ПА от 01.06.2023 г.
Дата публикации документа: 01.06.2023 18:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1062-ПА от 31.05.2023 г.
Дата публикации документа: 31.05.2023 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1061-ПА от 29.05.2023 г.
Дата публикации документа: 29.05.2023 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1060-ПА от 26.05.2023 г.
Дата публикации документа: 26.05.2023 16:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1059-ПА от 25.05.2023 г.
Дата публикации документа: 25.05.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1058-ПА от 24.05.2023 г.
Дата публикации документа: 24.05.2023 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1057-ПА от 23.05.2023 г.
Дата публикации документа: 23.05.2023 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1056-ПА от 19.05.2023 г.
Дата публикации документа: 19.05.2023 16:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1055-ПА от 18.05.2023 г.
Дата публикации документа: 18.05.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1054-ПА от 16.05.2023 г.
Дата публикации документа: 16.05.2023 17:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1053-ПА от 15.05.2023 г.
Дата публикации документа: 15.05.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1052/1-ПА от 15.05.2023 г.
Дата публикации документа: 15.05.2023 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1052-ПА от 12.05.2023 г.
Дата публикации документа: 12.05.2023 16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1051-ПА от 11.05.2023 г.
Дата публикации документа: 11.05.2023 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1050-ПА от 10.05.2023 г.
Дата публикации документа: 10.05.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1049-ПА от 05.05.2023 г.
Дата публикации документа: 05.05.2023 16:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1048-ПА от 04.05.2023 г.
Дата публикации документа: 04.05.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1047-ПА от 03.05.2023 г.
Дата публикации документа: 03.05.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1046-ПА от 02.05.2023 г.
Дата публикации документа: 02.05.2023 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1045-ПА от 28.04.2023 г.
Дата публикации документа: 28.04.2023 16:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1044-ПА от 27.04.2023 г.
Дата публикации документа: 27.04.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1043-ПА от 26.04.2023 г.
Дата публикации документа: 26.04.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1042-ПА от 25.04.2023 г.
Дата публикации документа: 25.04.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1041-ПА от 24.04.2023 г.
Дата публикации документа: 24.04.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1040-ПА от 21.04.2023 г.
Дата публикации документа: 21.04.2023 16:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1039-ПА от 20.04.2023 г.
Дата публикации документа: 20.04.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1038-ПА от 19.04.2023 г.
Дата публикации документа: 19.04.2023 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1037-ПА от 18.04.2023 г.
Дата публикации документа: 18.04.2023 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1036-ПА от 17.04.2023 г.
Дата публикации документа: 17.04.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1035-ПА от 14.04.2023 г.
Дата публикации документа: 14.04.2023 16:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1034-ПА от 13.04.2023 г.
Дата публикации документа: 13.04.2023 17:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1033-ПА от 12.04.2023 г.
Дата публикации документа: 12.04.2023 17:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1032-ПА от 11.04.2023 г.
Дата публикации документа: 11.04.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1031-ПА от 06.04.2023 г.
Дата публикации документа: 06.04.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1030/1-ПА от 05.04.2023 г.
Дата публикации документа: 05.04.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1030-ПА от 05.04.2023 г.
Дата публикации документа: 05.04.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1029/1-ПА от 04.04.2023 г.
Дата публикации документа: 04.04.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1029-ПА от 04.04.2023 г.
Дата публикации документа: 04.04.2023 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1028-ПА от 03.04.2023 г.
Дата публикации документа: 03.04.2023 17:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1027-ПА от 31.03.2023 г.
Дата публикации документа: 31.03.2023 16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1026-ПА от 30.03.2023 г.
Дата публикации документа: 30.03.2023 17:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1025-ПА от 29.03.2023 г.
Дата публикации документа: 29.03.2023 18:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1024-ПА от 28.03.2023 г.
Дата публикации документа: 28.03.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1023-ПА от 27.03.2023 г.
Дата публикации документа: 27.03.2023 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1022-ПА от 24.03.2023 г.
Дата публикации документа: 24.03.2023 17:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1021-ПА от 23.03.2023 г.
Дата публикации документа: 23.03.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1020-ПА от 22.03.2023 г.
Дата публикации документа: 22.03.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1019/1-ПА от 21.03.2023 г.
Дата публикации документа: 21.03.2023 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1019-ПА от 21.03.2023 г.
Дата публикации документа: 21.03.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1018-ПА от 20.03.2023 г.
Дата публикации документа: 20.03.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1017-ПА от 17.03.2023 г.
Дата публикации документа: 17.03.2023 16:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1016-ПА от 16.03.2023 г.
Дата публикации документа: 16.03.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1015-ПА от 15.03.2023 г.
Дата публикации документа: 15.03.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1014-ПА от 14.03.2023 г.
Дата публикации документа: 14.03.2023 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1013-ПА от 13.03.2023 г.
Дата публикации документа: 13.03.2023 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1012-ПА от 10.03.2023 г.
Дата публикации документа: 10.03.2023 16:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1011-ПА от 09.03.2023 г.
Дата публикации документа: 09.03.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1010-ПА от 06.03.2023 г.
Дата публикации документа: 06.03.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1009-ПА от 03.03.2023 г.
Дата публикации документа: 03.03.2023 16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1008-ПА от 02.03.2023 г.
Дата публикации документа: 02.03.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1007-ПА от 01.03.2023 г.
Дата публикации документа: 01.03.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1006-ПА от 28.02.2023 г.
Дата публикации документа: 28.02.2023 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1005-ПА от 27.02.2023 г.
Дата публикации документа: 27.02.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1004-ПА от 22.02.2023 г.
Дата публикации документа: 27.02.2023 10:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1003-ПА от 21.02.2023 г.
Дата публикации документа: 21.02.2023 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1002-ПА от 20.02.2023 г.
Дата публикации документа: 20.02.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1001-ПА от 16.02.2023 г.
Дата публикации документа: 16.02.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 1000-ПА от 14.02.2023 г.
Дата публикации документа: 14.02.2023 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 999-ПА от 13.02.2023 г.
Дата публикации документа: 13.02.2023 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 998-ПА от 10.02.2023 г.
Дата публикации документа: 10.02.2023 16:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 997-ПА от 09.02.2023 г.
Дата публикации документа: 09.02.2023 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 996-ПА от 08.02.2023 г.
Дата публикации документа: 08.02.2023 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 995-ПА от 07.02.2023 г.
Дата публикации документа: 07.02.2023 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 994-ПА от 06.02.2023 г.
Дата публикации документа: 06.02.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 993-ПА от 03.02.2023 г.
Дата публикации документа: 03.02.2023 16:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 992/1-ПА от 02.02.2023 г.
Дата публикации документа: 03.02.2023 16:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 992-ПА от 02.02.2023 г.
Дата публикации документа: 02.02.2023 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 991-ПА от 01.02.2023 г.
Дата публикации документа: 01.02.2023 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 990-ПА от 31.01.2023 г.
Дата публикации документа: 31.01.2023 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 989/2-ПА от 30.01.2023 г.
Дата публикации документа: 31.01.2023 15:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 989/1-ПА от 30.01.2023 г.
Дата публикации документа: 31.01.2023 15:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 989-ПА от 30.01.2023 г.
Дата публикации документа: 30.01.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 988-ПА от 27.01.2023 г.
Дата публикации документа: 27.01.2023 16:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 987/1-ПА от 26.01.2023 г.
Дата публикации документа: 27.01.2023 10:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 987-ПА от 26.01.2023 г.
Дата публикации документа: 26.01.2023 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 986-ПА от 25.01.2023 г.
Дата публикации документа: 25.01.2023 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 985-ПА от 24.01.2023 г.
Дата публикации документа: 24.01.2023 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 984-ПА от 23.01.2023 г.
Дата публикации документа: 23.01.2023 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 983-ПА от 20.01.2023 г.
Дата публикации документа: 20.01.2023 16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 982-ПА от 19.01.2023 г.
Дата публикации документа: 19.01.2023 17:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 981-ПА от 18.01.2023 г.
Дата публикации документа: 18.01.2023 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 980-ПА от 17.01.2023 г.
Дата публикации документа: 17.01.2023 17:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 979-ПА от 16.01.2023 г.
Дата публикации документа: 16.01.2023 17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 978-ПА от 13.01.2023 г.
Дата публикации документа: 13.01.2023 16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 977-ПА от 12.01.2023 г.
Дата публикации документа: 12.01.2023 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 976-ПА от 11.01.2023 г.
Дата публикации документа: 11.01.2023 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 975/1-ПА от 09.01.2023 г.
Дата публикации документа: 09.01.2023 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 975-ПА от 09.01.2023 г.
Дата публикации документа: 09.01.2023 17:51

2022 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 974-ПА от 29.12.2022 г.
Дата публикации документа: 29.12.2022 16:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 973-ПА от 28.12.2022 г.
Дата публикации документа: 28.12.2022 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 972-ПА от 27.12.2022 г.
Дата публикации документа: 27.12.2022 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 971-ПА от 26.12.2022 г.
Дата публикации документа: 26.12.2022 17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 970-ПА от 23.12.2022 г.
Дата публикации документа: 23.12.2022 16:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 969-ПА от 22.12.2022 г.
Дата публикации документа: 22.12.2022 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 968-ПА от 21.12.2022 г.
Дата публикации документа: 21.12.2022 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 967-ПА от 20.12.2022 г.
Дата публикации документа: 20.12.2022 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 966-ПА от 19.12.2022 г.
Дата публикации документа: 19.12.2022 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 965/1-ПА от 16.12.2022 г.
Дата публикации документа: 16.12.2022 16:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 965-ПА от 16.12.2022 г.
Дата публикации документа: 16.12.2022 16:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 964/1-ПА от 15.12.2022 г.
Дата публикации документа: 16.12.2022 10:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 964-ПА от 15.12.2022 г.
Дата публикации документа: 16.12.2022 10:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 963-ПА от 14.12.2022 г.
Дата публикации документа: 14.12.2022 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 962-ПА от 13.12.2022 г.
Дата публикации документа: 13.12.2022 17:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 961-ПА от 12.12.2022 г.
Дата публикации документа: 12.12.2022 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 960-ПА от 09.12.2022 г.
Дата публикации документа: 09.12.2022 16:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 959-ПА от 08.12.2022 г.
Дата публикации документа: 08.12.2022 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 958-ПА от 07.12.2022 г.
Дата публикации документа: 07.12.2022 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 957-ПА от 06.12.2022 г.
Дата публикации документа: 06.12.2022 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 956-ПА от 05.12.2022 г.
Дата публикации документа: 05.12.2022 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 955-ПА от 02.12.2022 г.
Дата публикации документа: 02.12.2022 17:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 954-ПА от 01.12.2022 г.
Дата публикации документа: 01.12.2022 17:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 953-ПА от 30.11.2022 г.
Дата публикации документа: 30.11.2022 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 952-ПА от 29.11.2022 г.
Дата публикации документа: 29.11.2022 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 951-ПА от 25.11.2022 г.
Дата публикации документа: 25.11.2022 16:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 950-ПА от 24.11.2022 г.
Дата публикации документа: 24.11.2022 17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 949-ПА от 23.11.2022 г.
Дата публикации документа: 23.11.2022 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 948-ПА от 22.11.2022 г.
Дата публикации документа: 22.11.2022 17:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 947-ПА от 21.11.2022 г.
Дата публикации документа: 21.11.2022 17:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 946-ПА от 18.11.2022 г.
Дата публикации документа: 21.11.2022 10:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 945-ПА от 17.11.2022 г.
Дата публикации документа: 17.11.2022 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 944-ПА от 16.11.2022 г.
Дата публикации документа: 16.11.2022 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 943-ПА от 15.11.2022 г.
Дата публикации документа: 15.11.2022 17:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 942-ПА от 14.11.2022 г.
Дата публикации документа: 14.11.2022 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 941-ПА от 11.11.2022 г.
Дата публикации документа: 11.11.2022 16:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 940-ПА от 09.11.2022 г.
Дата публикации документа: 09.11.2022 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 939-ПА от 08.11.2022 г.
Дата публикации документа: 08.11.2022 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 938-ПА от 07.11.2022 г.
Дата публикации документа: 07.11.2022 17:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 937-ПА от 03.11.2022 г.
Дата публикации документа: 03.11.2022 16:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 936-ПА от 01.11.2022 г.
Дата публикации документа: 01.11.2022 17:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 935-ПА от 31.10.2022 г.
Дата публикации документа: 31.10.2022 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 934-ПА от 28.10.2022 г.
Дата публикации документа: 28.10.2022 16:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 933-ПА от 27.10.2022 г.
Дата публикации документа: 27.10.2022 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 932-ПА от 25.10.2022 г.
Дата публикации документа: 25.10.2022 17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 931-ПА от 21.10.2022 г.
Дата публикации документа: 21.10.2022 16:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 930-ПА от 20.10.2022 г.
Дата публикации документа: 20.10.2022 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 929-ПА от 19.10.2022 г.
Дата публикации документа: 19.10.2022 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 928-ПА от 18.10.2022 г.
Дата публикации документа: 19.10.2022 09:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 927-ПА от 17.10.2022 г.
Дата публикации документа: 17.10.2022 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 926-ПА от 14.10.2022 г.
Дата публикации документа: 14.10.2022 16:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 925-ПА от 13.10.2022 г.
Дата публикации документа: 13.10.2022 17:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 924-ПА от 11.10.2022 г.
Дата публикации документа: 11.10.2022 17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 923-ПА от 10.10.2022 г.
Дата публикации документа: 10.10.2022 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 922-ПА от 07.10.2022 г.
Дата публикации документа: 07.10.2022 16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 921-ПА от 05.10.2022 г.
Дата публикации документа: 05.10.2022 17:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 920-ПА от 04.10.2022 г.
Дата публикации документа: 04.10.2022 17:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 919/1-ПА от 03.10.2022 г.
Дата публикации документа: 03.10.2022 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 919-ПА от 03.10.2022 г.
Дата публикации документа: 03.10.2022 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 918-ПА от 30.09.2022 г.
Дата публикации документа: 03.10.2022 09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 917-ПА от 29.09.2022 г.
Дата публикации документа: 29.09.2022 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 916-ПА от 28.09.2022 г.
Дата публикации документа: 28.09.2022 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 915-ПА от 27.09.2022 г.
Дата публикации документа: 27.09.2022 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 914-ПА от 26.09.2022 г.
Дата публикации документа: 26.09.2022 17:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 913-ПА от 23.09.2022 г.
Дата публикации документа: 26.09.2022 10:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 912-ПА от 22.09.2022 г.
Дата публикации документа: 22.09.2022 20:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 911-ПА от 21.09.2022 г.
Дата публикации документа: 21.09.2022 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 910-ПА от 20.09.2022 г.
Дата публикации документа: 20.09.2022 17:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 909-ПА от 19.09.2022 г.
Дата публикации документа: 19.09.2022 17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 908-ПА от 16.09.2022 г.
Дата публикации документа: 16.09.2022 16:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 907-ПА от 15.09.2022 г.
Дата публикации документа: 16.09.2022 09:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 906-ПА от 14.09.2022 г.
Дата публикации документа: 14.09.2022 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 905-ПА от 13.09.2022 г.
Дата публикации документа: 13.09.2022 17:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 904-ПА от 09.09.2022 г.
Дата публикации документа: 09.09.2022 16:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 903-ПА от 08.09.2022 г.
Дата публикации документа: 08.09.2022 17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 902/1-ПА от 07.09.2022 г.
Дата публикации документа: 07.09.2022 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 902-ПА от 07.09.2022 г.
Дата публикации документа: 07.09.2022 17:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 901-ПА от 06.09.2022 г.
Дата публикации документа: 07.09.2022 12:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 900/1-ПА от 02.09.2022 г.
Дата публикации документа: 05.09.2022 11:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 900-ПА от 02.09.2022 г.
Дата публикации документа: 05.09.2022 10:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 899-ПА от 01.09.2022 г.
Дата публикации документа: 02.09.2022 11:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 898-ПА от 31.08.2022 г.
Дата публикации документа: 01.09.2022 10:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 897-ПА от 30.08.2022 г.
Дата публикации документа: 31.08.2022 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 896-ПА от 29.08.2022 г.
Дата публикации документа: 30.08.2022 10:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 895-ПА от 26.08.2022 г.
Дата публикации документа: 29.08.2022 10:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 894-ПА от 25.08.2022 г.
Дата публикации документа: 26.08.2022 10:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 893-ПА от 24.08.2022 г.
Дата публикации документа: 25.08.2022 09:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 892-ПА от 23.08.2022 г.
Дата публикации документа: 24.08.2022 10:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 891-ПА от 22.08.2022 г.
Дата публикации документа: 13.08.2022 09:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 890-ПА от 18.08.2022 г.
Дата публикации документа: 19.08.2022 10:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 889-ПА от 17.08.2022 г.
Дата публикации документа: 18.08.2022 10:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 888-ПА от 16.08.2022 г.
Дата публикации документа: 17.08.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 887-ПА от 15.08.2022 г.
Дата публикации документа: 16.08.2022 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 886-ПА от 12.08.2022 г.
Дата публикации документа: 15.08.2022 10:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 885-ПА от 11.08.2022 г.
Дата публикации документа: 12.08.2022 10:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 884-ПА от 10.08.2022 г.
Дата публикации документа: 11.08.2022 10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 883-ПА от 09.08.2022 г.
Дата публикации документа: 10.08.2022 10:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 882-ПА от 08.08.2022 г.
Дата публикации документа: 09.08.2022 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 881-ПА от 05.08.2022 г.
Дата публикации документа: 08.08.2022 10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 880-ПА от 04.08.2022 г.
Дата публикации документа: 05.08.2022 10:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 879-ПА от 03.08.2022 г.
Дата публикации документа: 04.08.2022 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 878-ПА от 02.08.2022 г.
Дата публикации документа: 03.08.2022 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 877-ПА от 01.08.2022 г.
Дата публикации документа: 02.08.2022 10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 876/1-ПА от 28.07.2022 г.
Дата публикации документа: 29.07.2022 10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 876-ПА от 28.07.2022 г.
Дата публикации документа: 29.07.2022 10:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 875-ПА от 27.07.2022 г.
Дата публикации документа: 28.07.2022 10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 874-ПА от 26.07.2022 г.
Дата публикации документа: 27.07.2022 09:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 873-ПА от 25.07.2022 г.
Дата публикации документа: 26.07.2022 10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 872-ПА от 21.07.2022 г.
Дата публикации документа: 22.07.2022 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 871-ПА от 19.07.2022 г.
Дата публикации документа: 20.07.2022 10:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 870-ПА от 18.07.2022 г.
Дата публикации документа: 19.07.2022 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 869-ПА от 15.07.2022 г.
Дата публикации документа: 18.07.2022 10:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 868-ПА от 14.07.2022 г.
Дата публикации документа: 15.07.2022 11:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 867-ПА от 13.07.2022 г.
Дата публикации документа: 14.07.2022 10:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 866-ПА от 12.07.2022 г.
Дата публикации документа: 13.07.2022 10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 865-ПА от 08.07.2022 г.
Дата публикации документа: 11.07.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 864-ПА от 07.07.2022 г.
Дата публикации документа: 08.07.2022 10:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 863-ПА от 06.07.2022 г.
Дата публикации документа: 07.07.2022 10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 863/1-ПА от 06.07.2022 г.
Дата публикации документа: 07.07.2022 10:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 862-ПА от 05.07.2022 г.
Дата публикации документа: 06.07.2022 10:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 861-ПА от 04.07.2022 г.
Дата публикации документа: 05.07.2022 12:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 860-ПА от 01.07.2022 г.
Дата публикации документа: 04.07.2022 10:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 860/1-ПА от 01.07.2022 г.
Дата публикации документа: 01.07.2022 12:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 859-ПА от 30.06.2022 г.
Дата публикации документа: 01.07.2022 10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 858-ПА от 29.06.2022 г.
Дата публикации документа: 30.06.2022 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 857-ПА от 28.06.2022 г.
Дата публикации документа: 29.06.2022 10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 856-ПА от 27.06.2022 г.
Дата публикации документа: 28.06.2022 10:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 855-ПА от 23.06.2022 г.
Дата публикации документа: 23.06.2022 18:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 854-ПА от 22.06.2022 г.
Дата публикации документа: 23.06.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 853-ПА от 21.06.2022 г.
Дата публикации документа: 22.06.2022 10:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 852-ПА от 20.06.2022 г.
Дата публикации документа: 21.06.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 851-ПА от 17.06.2022 г.
Дата публикации документа: 20.06.2022 12:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 850-ПА от 16.06.2022 г.
Дата публикации документа: 17.06.2022 10:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 849-ПА от 15.06.2022 г.
Дата публикации документа: 16.06.2022 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 848-ПА от 14.06.2022 г.
Дата публикации документа: 15.06.2022 10:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 847-ПА от 09.06.2022 г.
Дата публикации документа: 10.06.2022 11:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 846-ПА от 08.06.2022 г.
Дата публикации документа: 09.06.2022 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 845-ПА от 07.06.2022 г.
Дата публикации документа: 08.06.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 844-ПА от 06.06.2022 г.
Дата публикации документа: 07.06.2022 10:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 843-ПА от 03.06.2022 г.
Дата публикации документа: 06.06.2022 10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 842-ПА от 02.06.2022 г.
Дата публикации документа: 03.06.2022 09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 841-ПА от 01.06.2022 г.
Дата публикации документа: 02.06.2022 11:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 840-ПА от 31.05.2022 г.
Дата публикации документа: 01.06.2022 10:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 839-ПА от 30.05.2022 г.
Дата публикации документа: 31.05.2022 11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 838-ПА от 27.05.2022 г.
Дата публикации документа: 30.05.2022 10:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 837-ПА от 26.05.2022 г.
Дата публикации документа: 27.05.2022 09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 836-ПА от 25.05.2022 г.
Дата публикации документа: 26.05.2022 10:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 835-ПА от 24.05.2022 г.
Дата публикации документа: 25.05.2022 11:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 834-ПА от 23.05.2022 г.
Дата публикации документа: 24.05.2022 10:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 833-ПА от 20.05.2022 г.
Дата публикации документа: 23.05.2022 10:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 832-ПА от 19.05.2022 г.
Дата публикации документа: 20.05.2022 10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 831-ПА от 18.05.2022 г.
Дата публикации документа: 19.05.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 830-ПА от 16.05.2022 г.
Дата публикации документа: 17.05.2022 09:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 829-ПА от 13.05.2022 г.
Дата публикации документа: 16.05.2022 10:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 829/1-ПА от 13.05.2022 г.
Дата публикации документа: 13.05.2022 13:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 828-ПА от 12.05.2022 г.
Дата публикации документа: 13.05.2022 10:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 827-ПА от 11.05.2022 г.
Дата публикации документа: 12.05.2022 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 826-ПА от 06.05.2022 г.
Дата публикации документа: 11.05.2022 10:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 825-ПА от 05.05.2022 г.
Дата публикации документа: 06.05.2022 10:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 824-ПА от 04.05.2022 г.
Дата публикации документа: 05.05.2022 10:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 823-ПА от 29.04.2022 г.
Дата публикации документа: 04.05.2022 09:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 822-ПА от 28.04.2022 г.
Дата публикации документа: 29.04.2022 11:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 821-ПА от 27.04.2022 г.
Дата публикации документа: 28.04.2022 11:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 820-ПА от 26.04.2022 г.
Дата публикации документа: 27.04.2022 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 819-ПА от 25.04.2022 г.
Дата публикации документа: 26.04.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 818-ПА от 21.04.2022 г.
Дата публикации документа: 22.04.2022 10:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 817-ПА от 20.04.2022 г.
Дата публикации документа: 21.04.2022 09:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 816-ПА от 19.04.2022 г.
Дата публикации документа: 20.04.2022 10:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 815-ПА от 15.04.2022 г.
Дата публикации документа: 16.04.2022 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 814-ПА от 14.04.2022 г.
Дата публикации документа: 15.04.2022 10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 813-ПА от 13.04.2022 г.
Дата публикации документа: 14.04.2022 11:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 812-ПА от 12.04.2022 г.
Дата публикации документа: 13.04.2022 11:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 811-ПА от 11.04.2022 г.
Дата публикации документа: 12.04.2022 10:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 810-ПА от 07.04.2022 г.
Дата публикации документа: 10.04.2022 09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 809-ПА от 06.04.2022 г.
Дата публикации документа: 07.04.2022 09:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 808-ПА от 05.04.2022 г.
Дата публикации документа: 06.04.2022 10:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 807/1-ПА от 04.04.2022 г.
Дата публикации документа: 05.04.2022 14:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 807-ПА от 04.04.2022 г.
Дата публикации документа: 05.04.2022 14:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 806-ПА от 01.04.2022 г.
Дата публикации документа: 04.04.2022 10:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 805-ПА от 31.03.2022 г.
Дата публикации документа: 01.04.2022 10:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 804-ПА от 30.03.2022 г.
Дата публикации документа: 31.03.2022 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 803-ПА от 29.03.2022 г.
Дата публикации документа: 30.03.2022 10:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 802-ПА от 28.03.2022 г.
Дата публикации документа: 29.03.2022 10:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 801-ПА от 25.03.2022 г.
Дата публикации документа: 28.03.2022 10:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 800-ПА от 24.03.2022 г.
Дата публикации документа: 25.03.2022 12:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 799-ПА от 23.03.2022 г.
Дата публикации документа: 24.03.2022 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 798-ПА от 22.03.2022 г.
Дата публикации документа: 23.03.2022 11:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 797-ПА от 21.03.2022 г.
Дата публикации документа: 22.03.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 796-ПА от 18.03.2022 г.
Дата публикации документа: 21.03.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 795-ПА от 17.03.2022 г.
Дата публикации документа: 18.03.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 794-ПА от 15.03.2022 г.
Дата публикации документа: 16.03.2022 10:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 793-ПА от 14.03.2022 г.
Дата публикации документа: 15.03.2022 11:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 792-ПА от 11.03.2022 г.
Дата публикации документа: 14.03.2022 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 791-ПА от 10.03.2022 г.
Дата публикации документа: 11.03.2022 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 790/1-ПА от 09.03.2022 г.
Дата публикации документа: 10.03.2022 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 790-ПА от 09.03.2022 г.
Дата публикации документа: 10.03.2022 10:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 789-ПА от 05.03.2022 г.
Дата публикации документа: 05.03.2022 16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 788-ПА от 04.03.2022 г.
Дата публикации документа: 05.03.2022 11:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 787-ПА от 03.03.2022 г.
Дата публикации документа: 04.03.2022 10:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 786-ПА от 02.03.2022 г.
Дата публикации документа: 03.03.2022 09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 785-ПА от 01.03.2022 г.
Дата публикации документа: 02.03.2022 10:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 784-ПА от 28.02.2022 г.
Дата публикации документа: 01.03.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 783-ПА от 24.02.2022 г.
Дата публикации документа: 25.02.2022 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 782/1-ПА от 22.02.2022 г.
Дата публикации документа: 24.02.2022 11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 782-ПА от 22.02.2022 г.
Дата публикации документа: 24.02.2022 10:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 781-ПА от 21.02.2022 г.
Дата публикации документа: 22.02.2022 10:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 780-ПА от 18.02.2022 г.
Дата публикации документа: 21.02.2022 11:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 779-ПА от 17.02.2022 г.
Дата публикации документа: 18.02.2022 10:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 778-ПА от 16.02.2022 г.
Дата публикации документа: 17.02.2022 10:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 777-ПА от 15.02.2022 г.
Дата публикации документа: 16.02.2022 09:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 776-ПА от 14.02.2022 г.
Дата публикации документа: 15.02.2022 09:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 775-ПА от 11.02.2022 г.
Дата публикации документа: 14.02.2022 10:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 774-ПА от 10.02.2022 г.
Дата публикации документа: 11.02.2022 10:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 773-ПА от 09.02.2022 г.
Дата публикации документа: 10.02.2022 10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 772-ПА от 08.02.2022 г.
Дата публикации документа: 09.02.2022 11:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 771-ПА от 04.02.2022 г.
Дата публикации документа: 07.02.2022 10:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 770-ПА от 03.02.2022 г.
Дата публикации документа: 04.02.2022 10:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 769-ПА от 02.02.2022 г.
Дата публикации документа: 03.02.2022 11:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 768-ПА от 01.02.2022 г.
Дата публикации документа: 02.02.2022 12:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 767-ПА от 31.01.2022 г.
Дата публикации документа: 01.02.2022 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 766-ПА от 28.01.2022 г.
Дата публикации документа: 31.01.2022 11:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 765-ПА от 27.01.2022 г.
Дата публикации документа: 28.01.2022 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 764-ПА от 26.01.2022 г.
Дата публикации документа: 27.01.2022 11:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 763-ПА от 25.01.2022 г.
Дата публикации документа: 26.01.2022 10:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 762/1-ПА от 24.01.2022 г.
Дата публикации документа: 25.01.2022 12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 762-ПА от 24.01.2022 г.
Дата публикации документа: 25.01.2022 11:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 761-ПА от 21.01.2022 г.
Дата публикации документа: 24.01.2022 12:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 760-ПА от 20.01.2022 г.
Дата публикации документа: 21.01.2022 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 759-ПА от 19.01.2022 г.
Дата публикации документа: 20.01.2022 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 758-ПА от 18.01.2022 г.
Дата публикации документа: 19.01.2022 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 757-ПА от 17.01.2022 г.
Дата публикации документа: 18.01.2022 10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 756-ПА от 14.01.2022 г.
Дата публикации документа: 14.01.2022 10:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 755-ПА от 12.01.2022 г.
Дата публикации документа: 13.01.2022 10:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 754-ПА от 11.01.2022 г.
Дата публикации документа: 12.01.2022 11:09

2021 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 753/1-ПА от 29.12.2021 г.
Дата публикации документа: 10.01.2022 10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 753-ПА от 29.12.2021 г.
Дата публикации документа: 29.12.2021 15:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 752-ПА от 28.12.2021 г.
Дата публикации документа: 29.12.2021 11:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 751-ПА от 27.12.2021 г.
Дата публикации документа: 28.12.2021 12:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 750-ПА от 24.12.2021 г.
Дата публикации документа: 27.12.2021 11:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 749-ПА от 23.12.2021 г.
Дата публикации документа: 24.12.2021 10:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 748-ПА от 22.12.2021 г.
Дата публикации документа: 23.12.2021 10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 747-ПА от 21.12.2021 г.
Дата публикации документа: 22.12.2021 11:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 746/1-ПА от 20.12.2021 г.
Дата публикации документа: 21.12.2021 10:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 746-ПА от 20.12.2021 г.
Дата публикации документа: 21.12.2021 10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 745-ПА от 17.12.2021 г.
Дата публикации документа: 20.12.2021 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 744-ПА от 16.12.2021 г.
Дата публикации документа: 17.12.2021 14:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 743-ПА от 15.12.2021 г.
Дата публикации документа: 16.12.2021 10:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 742-ПА от 14.12.2021 г.
Дата публикации документа: 15.12.2021 10:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 741-ПА от 13.12.2021 г.
Дата публикации документа: 14.12.2021 11:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 740-ПА от 10.12.2021 г.
Дата публикации документа: 13.12.2021 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 739-ПА от 09.12.2021 г.
Дата публикации документа: 10.12.2021 11:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 738-ПА от 08.12.2021 г.
Дата публикации документа: 09.12.2021 10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 737-ПА от 07.12.2021 г.
Дата публикации документа: 08.12.2021 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 736-ПА от 06.12.2021 г.
Дата публикации документа: 07.12.2021 10:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 735-ПА от 03.12.2021 г.
Дата публикации документа: 06.12.2021 11:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 734-ПА от 01.12.2021 г.
Дата публикации документа: 02.12.2021 10:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 733/1-ПА от 30.11.2021 г.
Дата публикации документа: 01.12.2021 15:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 733-ПА от 30.11.2021 г.
Дата публикации документа: 01.12.2021 10:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 732-ПА от 29.11.2021 г.
Дата публикации документа: 30.11.2021 11:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 731-ПА от 26.11.2021 г.
Дата публикации документа: 29.11.2021 14:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 730-ПА от 25.11.2021 г.
Дата публикации документа: 26.11.2021 11:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 729-ПА от 24.11.2021 г.
Дата публикации документа: 25.11.2021 10:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 728-ПА от 23.11.2021 г.
Дата публикации документа: 24.11.2021 09:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 727-ПА от 22.11.2021 г.
Дата публикации документа: 23.11.2021 10:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 726-ПА от 19.11.2021 г.
Дата публикации документа: 22.11.2021 10:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 725-ПА от 18.11.2021 г.
Дата публикации документа: 19.11.2021 10:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 724-ПА от 16.11.2021 г.
Дата публикации документа: 17.11.2021 12:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 723-ПА от 12.11.2021 г.
Дата публикации документа: 15.11.2021 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 722-ПА от 09.11.2021 г.
Дата публикации документа: 10.11.2021 16:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 721-ПА от 08.11.2021 г.
Дата публикации документа: 09.11.2021 11:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 720-ПА от 29.10.2021 г.
Дата публикации документа: 29.10.2021 16:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 719-ПА от 28.10.2021 г.
Дата публикации документа: 29.10.2021 11:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 718-ПА от 27.10.2021 г.
Дата публикации документа: 28.10.2021 10:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 717-ПА от 26.10.2021 г.
Дата публикации документа: 27.10.2021 10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 716-ПА от 25.10.2021 г.
Дата публикации документа: 26.10.2021 09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 715-ПА от 22.10.2021 г.
Дата публикации документа: 25.10.2021 12:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 714-ПА от 21.10.2021 г.
Дата публикации документа: 22.10.2021 10:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 713-ПА от 20.10.2021 г.
Дата публикации документа: 21.10.2021 10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 712-ПА от 19.10.2021 г.
Дата публикации документа: 20.10.2021 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 711-ПА от 18.10.2021 г.
Дата публикации документа: 19.10.2021 14:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 710-ПА от 15.10.2021 г.
Дата публикации документа: 18.10.2021 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 709-ПА от 14.10.2021 г.
Дата публикации документа: 15.10.2021 10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 708-ПА от 13.10.2021 г.
Дата публикации документа: 14.10.2021 10:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 707-ПА от 12.10.2021 г.
Дата публикации документа: 13.10.2021 10:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 706-ПА от 11.10.2021 г.
Дата публикации документа: 12.10.2021 10:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 705-ПА от 08.10.2021 г.
Дата публикации документа: 11.10.2021 14:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 704-ПА от 07.10.2021 г.
Дата публикации документа: 08.10.2021 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 703-ПА от 06.10.2021 г.
Дата публикации документа: 07.10.2021 11:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 702-ПА от 05.10.2021 г.
Дата публикации документа: 06.10.2021 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 701-ПА от 04.10.2021 г.
Дата публикации документа: 05.10.2021 10:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 700-ПА от 01.10.2021 г.
Дата публикации документа: 04.10.2021 10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 699-ПА от 30.09.2021 г.
Дата публикации документа: 01.10.2021 10:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 698-ПА от 28.09.2021 г.
Дата публикации документа: 29.09.2021 10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 697-ПА от 27.09.2021 г.
Дата публикации документа: 28.09.2021 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 696-ПА от 24.09.2021 г.
Дата публикации документа: 27.09.2021 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 695-ПА от 23.09.2021 г.
Дата публикации документа: 24.09.2021 11:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 694-ПА от 21.09.2021 г.
Дата публикации документа: 22.09.2021 09:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 693-ПА от 20.09.2021 г.
Дата публикации документа: 21.09.2021 10:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 692-ПА от 17.09.2021 г.
Дата публикации документа: 20.09.2021 11:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 691-ПА от 16.09.2021 г.
Дата публикации документа: 17.09.2021 11:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 690-ПА от 15.09.2021 г.
Дата публикации документа: 16.09.2021 11:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 689-ПА от 14.09.2021 г.
Дата публикации документа: 15.09.2021 13:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 688-ПА от 13.09.2021 г.
Дата публикации документа: 15.09.2021 13:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 687-ПА от 10.09.2021 г.
Дата публикации документа: 13.09.2021 11:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 686-ПА от 09.09.2021 г.
Дата публикации документа: 10.09.2021 11:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 685-ПА от 08.09.2021 г.
Дата публикации документа: 09.09.2021 10:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 684-ПА от 07.09.2021 г.
Дата публикации документа: 08.09.2021 10:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 683-ПА от 06.09.2021 г.
Дата публикации документа: 07.09.2021 10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 682-ПА от 03.09.2021 г.
Дата публикации документа: 06.09.2021 10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 681-ПА от 02.09.2021 г.
Дата публикации документа: 03.09.2021 10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 680-ПА от 01.09.2021 г.
Дата публикации документа: 02.09.2021 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 679-ПА от 31.08.2021 г.
Дата публикации документа: 01.09.2021 10:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 678-ПА от 30.08.2021 г.
Дата публикации документа: 31.08.2021 10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 677-ПА от 27.08.2021 г.
Дата публикации документа: 30.08.2021 11:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 676-ПА от 26.08.2021 г.
Дата публикации документа: 27.08.2021 10:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 675-ПА от 25.08.2021 г.
Дата публикации документа: 26.08.2021 10:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 674/1-ПА от 24.08.2021 г.
Дата публикации документа: 25.08.2021 15:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 674-ПА от 24.08.2021 г.
Дата публикации документа: 25.08.2021 15:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 673-ПА от 19.08.2021 г.
Дата публикации документа: 20.08.2021 10:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 672-ПА от 18.08.2021 г.
Дата публикации документа: 19.08.2021  10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 671-ПА от 17.08.2021 г.
Дата публикации документа: 18.08.2021  10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 670-ПА от 16.08.2021 г.
Дата публикации документа: 17.08.2021  10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 669-ПА от 13.08.2021 г.
Дата публикации документа: 16.08.2021  10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 668-ПА от 12.08.2021 г.
Дата публикации документа: 13.08.2021  10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 667-ПА от 11.08.2021 г.
Дата публикации документа: 12.08.2021  10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 666-ПА от 10.08.2021 г.
Дата публикации документа: 11.08.2021  10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 665-ПА от 06.08.2021 г.
Дата публикации документа: 09.08.2021  15:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 664-ПА от 05.08.2021 г.
Дата публикации документа: 06.08.2021  10:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 663-ПА от 04.08.2021 г.
Дата публикации документа: 04.08.2021  18:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 662-ПА от 03.08.2021 г.
Дата публикации документа: 04.08.2021  18:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 661-ПА от 02.08.2021 г.
Дата публикации документа: 03.08.2021  12:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 660-ПА от 30.07.2021 г.
Дата публикации документа: 02.08.2021  10:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 659-ПА от 28.07.2021 г.
Дата публикации документа: 29.07.2021  16:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 658-ПА от 27.07.2021 г.
Дата публикации документа: 29.07.2021  16:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 657-ПА от 26.07.2021 г.
Дата публикации документа: 27.07.2021  11:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 656/1-ПА от 23.07.2021 г.
Дата публикации документа: 27.07.2021  11:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 656-ПА от 23.07.2021 г.
Дата публикации документа: 26.07.2021  10:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 655-ПА от 22.07.2021 г.
Дата публикации документа: 23.07.2021  10:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 654-ПА от 21.07.2021 г.
Дата публикации документа: 22.07.2021  11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 653-ПА от 20.07.2021 г.
Дата публикации документа: 21.07.2021  13:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 652-ПА от 19.07.2021 г.
Дата публикации документа: 20.07.2021  14:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 651-ПА от 16.07.2021 г.
Дата публикации документа: 19.07.2021  10:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 650-ПА от 15.07.2021 г.
Дата публикации документа: 16.07.2021  11:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 649-ПА от 14.07.2021 г.
Дата публикации документа: 15.07.2021  10:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 648-ПА от 12.07.2021 г.
Дата публикации документа: 14.07.2021  11:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 647-ПА от 09.07.2021 г.
Дата публикации документа: 14.07.2021  11:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 646-ПА от 08.07.2021 г.
Дата публикации документа: 09.07.2021  11:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 645-ПА от 06.07.2021 г.
Дата публикации документа: 07.07.2021  17:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 644/1-ПА от 05.07.2021 г.
Дата публикации документа: 07.07.2021  16:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 644-ПА от 05.07.2021 г.
Дата публикации документа: 06.07.2021  17:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 643-ПА от 02.07.2021 г.
Дата публикации документа: 05.07.2021  11:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 642-ПА от 01.07.2021 г.
Дата публикации документа: 02.07.2021  15:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 641-ПА от 30.06.2021 г.
Дата публикации документа: 01.07.2021  12:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 640-ПА от 29.06.2021 г.
Дата публикации документа: 30.06.2021  14:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 639-ПА от 28.06.2021 г.
Дата публикации документа: 29.06.2021  11:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 638-ПА от 25.06.2021 г.
Дата публикации документа: 28.06.2021  10:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 637-ПА от 24.06.2021 г.
Дата публикации документа: 25.06.2021  11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 636-ПА от 23.06.2021 г.
Дата публикации документа: 24.06.2021  12:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 635-ПА от 22.06.2021 г.
Дата публикации документа: 23.06.2021  11:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 634-ПА от 21.06.2021 г.
Дата публикации документа: 23.06.2021  10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 633-ПА от 18.06.2021 г.
Дата публикации документа: 23.06.2021  10:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 632-ПА от 17.06.2021 г.
Дата публикации документа: 18.06.2021  10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 631-ПА от 15.06.2021 г.
Дата публикации документа: 17.06.2021  10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 630-ПА от 10.06.2021 г.
Дата публикации документа: 11.06.2021  10:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 629-ПА от 09.06.2021 г.
Дата публикации документа: 10.06.2021  10:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 628-ПА от 08.06.2021 г.
Дата публикации документа: 09.06.2021  10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 627-ПА от 07.06.2021 г.
Дата публикации документа: 08.06.2021  10:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 626-ПА от 04.06.2021 г.
Дата публикации документа: 07.06.2021  09:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 625-ПА от 03.06.2021 г.
Дата публикации документа: 04.06.2021  10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 624-ПА от 02.06.2021 г.
Дата публикации документа: 03.06.2021  10:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 623-ПА от 01.06.2021 г.
Дата публикации документа: 03.06.2021  10:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 622/1-ПА от 31.05.2021 г.
Дата публикации документа: 01.06.2021  12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 622-ПА от 31.05.2021 г.
Дата публикации документа: 01.06.2021  10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 621-ПА от 28.05.2021 г.
Дата публикации документа: 31.05.2021  09:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 620-ПА от 27.05.2021 г.
Дата публикации документа: 28.05.2021  09:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 619-ПА от 26.05.2021 г.
Дата публикации документа: 27.05.2021  11:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 618-ПА от 25.05.2021 г.
Дата публикации документа: 26.05.2021  11:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 617-ПА от 24.05.2021 г.
Дата публикации документа: 25.05.2021  09:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 616-ПА от 21.05.2021 г.
Дата публикации документа: 24.05.2021  09:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 615-ПА от 20.05.2021 г.
Дата публикации документа: 21.05.2021  10:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 614-ПА от 19.05.2021 г.
Дата публикации документа: 20.05.2021  10:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 613-ПА от 18.05.2021 г.
Дата публикации документа: 19.05.2021  10:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 612-ПА от 17.05.2021 г.
Дата публикации документа: 18.05.2021  10:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 611-ПА от 14.05.2021 г.
Дата публикации документа: 17.05.2021  09:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 610-ПА от 13.05.2021 г.
Дата публикации документа: 14.05.2021  09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 609-ПА от 12.05.2021 г.
Дата публикации документа: 13.05.2021  11:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 608-ПА от 11.05.2021 г.
Дата публикации документа: 12.05.2021  10:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 607-ПА от 30.04.2021 г.
Дата публикации документа: 11.05.2021  09:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 606-ПА от 29.04.2021 г.
Дата публикации документа: 30.04.2021  10:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 605-ПА от 28.04.2021 г.
Дата публикации документа: 29.04.2021  11:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 604-ПА от 27.04.2021 г.
Дата публикации документа: 28.04.2021  16:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 603-ПА от 26.04.2021 г.
Дата публикации документа: 27.04.2021  11:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 602-ПА от 22.04.2021 г.
Дата публикации документа: 23.04.2021  13:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 601-ПА от 21.04.2021 г.
Дата публикации документа: 22.04.2021  13:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 600-ПА от 20.04.2021 г.
Дата публикации документа: 21.04.2021  11:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 599-ПА от 19.04.2021 г.
Дата публикации документа: 20.04.2021  10:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 598-ПА от 16.04.2021 г.
Дата публикации документа: 19.04.2021  13:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 597-ПА от 15.04.2021 г.
Дата публикации документа: 16.04.2021  10:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 596-ПА от 14.04.2021 г.
Дата публикации документа: 15.04.2021  11:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 595-ПА от 13.04.2021 г.
Дата публикации документа: 14.04.2021  17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 594-ПА от 12.04.2021 г.
Дата публикации документа: 14.04.2021  17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 593-ПА от 09.04.2021 г.
Дата публикации документа: 12.04.2021  15:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 592-ПА от 08.04.2021 г.
Дата публикации документа: 09.04.2021  18:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 591-ПА от 07.04.2021 г.
Дата публикации документа: 09.04.2021  18:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 590-ПА от 06.04.2021 г.
Дата публикации документа: 06.04.2021  18:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 589-ПА от 05.04.2021 г.
Дата публикации документа: 06.04.2021  10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 588-ПА от 02.04.2021 г.
Дата публикации документа: 05.04.2021  17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 587-ПА от 01.04.2021 г.
Дата публикации документа: 02.04.2021  16:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 586-ПА от 31.03.2021 г.
Дата публикации документа: 01.04.2021  11:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 585-ПА от 30.03.2021 г.
Дата публикации документа: 31.03.2021  15:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 584-ПА от 29.03.2021 г.
Дата публикации документа: 30.03.2021  16:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 583-ПА от 26.03.2021 г.
Дата публикации документа: 29.03.2021  16:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 582-ПА от 25.03.2021 г.
Дата публикации документа: 26.03.2021  12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 581-ПА от 24.03.2021 г.
Дата публикации документа: 25.03.2021  11:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 580-ПА от 23.03.2021 г.
Дата публикации документа: 24.03.2021  12:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 579-ПА от 22.03.2021 г.
Дата публикации документа: 23.03.2021  10:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 578-ПА от 19.03.2021 г.
Дата публикации документа: 22.03.2021  11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 577-ПА от 18.03.2021 г.
Дата публикации документа: 19.03.2021  14:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 576-ПА от 17.03.2021 г.
Дата публикации документа: 18.03.2021  11:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 575-ПА от 16.03.2021 г.
Дата публикации документа: 17.03.2021  15:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 574-ПА от 15.03.2021 г.
Дата публикации документа: 16.03.2021  12:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 573-ПА от 12.03.2021 г.
Дата публикации документа: 15.03.2021  14:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 572-ПА от 11.03.2021 г.
Дата публикации документа: 12.03.2021  12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 571-ПА от 10.03.2021 г.
Дата публикации документа: 11.03.2021  14:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 570-ПА от 09.03.2021 г.
Дата публикации документа: 10.03.2021  12:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 569-ПА от 05.03.2021 г.
Дата публикации документа: 09.03.2021  10:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 568-ПА от 04.03.2021 г.
Дата публикации документа: 04.03.2021  12:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 567-ПА от 03.03.2021 г.
Дата публикации документа: 04.03.2021  10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 566-ПА от 02.03.2021 г.
Дата публикации документа: 03.03.2021  15:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 565-ПА от 01.03.2021 г.
Дата публикации документа: 02.03.2021  14:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 564-ПА от 26.02.2021 г.
Дата публикации документа: 01.03.2021  16:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 563-ПА от 25.02.2021 г.
Дата публикации документа: 26.02.2021  16:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 562-ПА от 24.02.2021 г.
Дата публикации документа: 25.02.2021  12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 561-ПА от 20.02.2021 г.
Дата публикации документа: 25.02.2021  10:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 560-ПА от 19.02.2021 г.
Дата публикации документа: 20.02.2021  14:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 559-ПА от 18.02.2021 г.
Дата публикации документа: 19.02.2021  15:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 558-ПА от 17.02.2021 г.
Дата публикации документа: 18.02.2021  12:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 557-ПА от 16.02.2021 г.
Дата публикации документа: 17.02.2021  15:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 556-ПА от 15.02.2021 г.
Дата публикации документа: 16.02.2021  16:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 555-ПА от 12.02.2021 г.
Дата публикации документа: 15.02.2021  15:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 554-ПА от 11.02.2021 г.
Дата публикации документа: 12.02.2021  12:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 553-ПА от 09.02.2021 г.
Дата публикации документа: 10.02.2021  13:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 552-ПА от 08.02.2021 г.
Дата публикации документа: 09.02.2021  15:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 551-ПА от 05.02.2021 г.
Дата публикации документа: 08.02.2021  12:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 550-ПА от 04.02.2021 г.
Дата публикации документа: 05.02.2021  12:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 549-ПА от 03.02.2021 г.
Дата публикации документа: 04.02.2021  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 548-ПА от 02.02.2021 г.
Дата публикации документа: 03.02.2021  15:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 547-ПА от 01.02.2021 г.
Дата публикации документа: 02.02.2021  15:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 546-ПА от 29.01.2021 г.
Дата публикации документа: 02.02.2021  14:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 545-ПА от 28.01.2021 г.
Дата публикации документа: 29.01.2021  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 544-ПА от 27.01.2021 г.
Дата публикации документа: 28.01.2021  15:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 543-ПА от 26.01.2021 г.
Дата публикации документа: 27.01.2021  16:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 542-ПА от 25.01.2021 г.
Дата публикации документа: 26.01.2021  16:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 541-ПА от 22.01.2021 г.
Дата публикации документа: 25.01.2021  15:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 540-ПА от 21.01.2021 г.
Дата публикации документа: 22.01.2021  14:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 539-ПА от 20.01.2021 г.
Дата публикации документа: 21.01.2021  12:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 538/1-ПА от 19.01.2021 г.
Дата публикации документа: 21.01.2021  12:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 538-ПА от 19.01.2021 г.
Дата публикации документа: 21.01.2021  12:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 537-ПА от 15.01.2021 г.
Дата публикации документа: 15.01.2021  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 536-ПА от 14.01.2021 г.
Дата публикации документа: 15.01.2021  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 535-ПА от 13.01.2021 г.
Дата публикации документа: 14.01.2021  17:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 534-ПА от 12.01.2021 г.
Дата публикации документа: 13.01.2021  10:33

2020 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 533-ПА от 29.12.2020 г.
Дата публикации документа: 29.12.2020  16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 532-ПА от 28.12.2020 г.
Дата публикации документа: 29.12.2020  11:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 531-ПА от 25.12.2020 г.
Дата публикации документа: 28.12.2020  12:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 530-ПА от 24.12.2020 г.
Дата публикации документа: 28.12.2020  12:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 529-ПА от 23.12.2020 г.
Дата публикации документа: 23.12.2020  17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 528-ПА от 22.12.2020 г.
Дата публикации документа: 23.12.2020  16:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 527-ПА от 21.12.2020 г.
Дата публикации документа: 22.12.2020  14:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 526-ПА от 18.12.2020 г.
Дата публикации документа: 21.12.2020  12:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 526/1-ПА от 18.12.2020 г.
Дата публикации документа: 21.12.2020  10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 525-ПА от 17.12.2020 г.
Дата публикации документа: 18.12.2020  10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 524-ПА от 16.12.2020 г.
Дата публикации документа: 17.12.2020  11:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 523-ПА от 15.12.2020 г.
Дата публикации документа: 16.12.2020  17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 522-ПА от 11.12.2020 г.
Дата публикации документа: 14.12.2020  13:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 521-ПА от 09.12.2020 г.
Дата публикации документа: 10.12.2020  16:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 520-ПА от 08.12.2020 г.
Дата публикации документа: 09.12.2020  11:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 519-ПА от 07.12.2020 г.
Дата публикации документа: 08.12.2020  16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 518-ПА от 04.12.2020 г.
Дата публикации документа: 07.12.2020  11:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 517-ПА от 03.12.2020 г.
Дата публикации документа: 04.12.2020  14:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 516-ПА от 02.12.2020 г.
Дата публикации документа: 03.12.2020  11:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 515-ПА от 01.12.2020 г.
Дата публикации документа: 02.12.2020  16:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 514-ПА от 30.11.2020 г.
Дата публикации документа: 01.12.2020  12:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 513-ПА от 27.11.2020 г.
Дата публикации документа: 30.11.2020  18:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 512-ПА от 26.11.2020 г.
Дата публикации документа: 27.11.2020  17:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 511-ПА от 25.11.2020 г.
Дата публикации документа: 26.11.2020  15:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 510-ПА от 23.11.2020 г.
Дата публикации документа: 24.11.2020  17:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 509-ПА от 20.11.2020 г.
Дата публикации документа: 23.11.2020  10:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 508-ПА от 18.11.2020 г.
Дата публикации документа: 19.11.2020  17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 507-ПА от 17.11.2020 г.
Дата публикации документа: 18.11.2020  16:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 506-ПА от 16.11.2020 г.
Дата публикации документа: 18.11.2020  16:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 505-ПА от 13.11.2020 г.
Дата публикации документа: 16.11.2020  13:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 504-ПА от 12.11.2020 г.
Дата публикации документа: 13.11.2020  10:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 503-ПА от 11.11.2020 г.
Дата публикации документа: 12.11.2020  15:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 502-ПА от 10.11.2020 г.
Дата публикации документа: 12.11.2020  11:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 501-ПА от 09.11.2020 г.
Дата публикации документа: 12.11.2020  11:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 500-ПА от 06.11.2020 г.
Дата публикации документа: 06.11.2020  17:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 499-ПА от 05.11.2020 г.
Дата публикации документа: 06.11.2020  14:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 498-ПА от 03.11.2020 г.
Дата публикации документа: 05.11.2020  14:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 497-ПА от 02.11.2020 г.
Дата публикации документа: 03.11.2020  14:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 496-ПА от 30.10.2020 г.
Дата публикации документа: 02.11.2020  18:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 495-ПА от 29.10.2020 г.
Дата публикации документа: 30.10.2020  14:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 494-ПА от 28.10.2020 г.
Дата публикации документа: 29.10.2020  15:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 493-ПА от 27.10.2020 г.
Дата публикации документа: 28.10.2020  14:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 492/1-ПА от 26.10.2020 г.
Дата публикации документа: 27.10.2020  16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 492-ПА от 26.10.2020 г.
Дата публикации документа: 27.10.2020  16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 491-ПА от 23.10.2020 г.
Дата публикации документа: 26.10.2020  11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 490-ПА от 22.10.2020 г.
Дата публикации документа: 23.10.2020  15:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 489-ПА от 21.10.2020 г.
Дата публикации документа: 22.10.2020  14:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 488-ПА от 20.10.2020 г.
Дата публикации документа: 21.10.2020  16:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 487-ПА от 19.10.2020 г.
Дата публикации документа: 20.10.2020  10:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 486-ПА от 16.10.2020 г.
Дата публикации документа: 19.10.2020  15:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 485-ПА от 15.10.2020 г.
Дата публикации документа: 16.10.2020  16:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 484-ПА от 14.10.2020 г.
Дата публикации документа: 15.10.2020  17:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 483-ПА от 13.10.2020 г.
Дата публикации документа: 14.10.2020  16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 482/1-ПА от 12.10.2020 г.
Дата публикации документа: 14.10.2020  16:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 482-ПА от 12.10.2020 г.
Дата публикации документа: 14.10.2020  16:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 481/1-ПА от 09.10.2020 г.
Дата публикации документа: 12.10.2020  13:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 481-ПА от 09.10.2020 г.
Дата публикации документа: 12.10.2020  13:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 480-ПА от 08.10.2020 г.
Дата публикации документа: 09.10.2020  13:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 479-ПА от 07.10.2020 г.
Дата публикации документа: 08.10.2020  15:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 478-ПА от 06.10.2020 г.
Дата публикации документа: 07.10.2020  10:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 477-ПА от 05.10.2020 г.
Дата публикации документа: 06.10.2020  16:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 476-ПА от 02.10.2020 г.
Дата публикации документа: 06.10.2020  16:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 475-ПА от 01.10.2020 г.
Дата публикации документа: 05.10.2020  15:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 474-ПА от 30.09.2020 г.
Дата публикации документа: 01.10.2020  17:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 473-ПА от 28.09.2020 г.
Дата публикации документа: 28.09.2020  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 472-ПА от 25.09.2020 г.
Дата публикации документа: 28.09.2020  17:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 471-ПА от 24.09.2020 г.
Дата публикации документа: 25.09.2020  16:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 470-ПА от 22.09.2020 г.
Дата публикации документа: 23.09.2020  14:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 469-ПА от 21.09.2020 г.
Дата публикации документа: 22.09.2020  12:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 468-ПА от 18.09.2020 г.
Дата публикации документа: 21.09.2020  11:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 467-ПА от 17.09.2020 г.
Дата публикации документа: 21.09.2020  11:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 466-ПА от 16.09.2020 г.
Дата публикации документа: 21.09.2020  11:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 465-ПА от 15.09.2020 г.
Дата публикации документа: 16.09.2020  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 464-ПА от 14.09.2020 г.
Дата публикации документа: 16.09.2020  17:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 463-ПА от 11.09.2020 г.
Дата публикации документа: 14.09.2020  17:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 462-ПА от 10.09.2020 г.
Дата публикации документа: 14.09.2020  17:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 461-ПА от 09.09.2020 г.
Дата публикации документа: 09.09.2020  18:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 460-ПА от 08.09.2020 г.
Дата публикации документа: 09.09.2020  18:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 459-ПА от 07.09.2020 г.
Дата публикации документа: 08.09.2020  9:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 458-ПА от 04.09.2020 г.
Дата публикации документа: 08.09.2020  9:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 457-ПА от 03.09.2020 г.
Дата публикации документа: 04.09.2020  16:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 456-ПА от 02.09.2020 г.
Дата публикации документа: 03.09.2020  16:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 455-ПА от 31.08.2020 г.
Дата публикации документа: 01.09.2020  15:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 454-ПА от 28.08.2020 г.
Дата публикации документа: 31.08.2020  17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 453-ПА от 27.08.2020 г.
Дата публикации документа: 28.08.2020  14:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 452-ПА от 26.08.2020 г.
Дата публикации документа: 27.08.2020  15:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 451-ПА от 25.08.2020 г.
Дата публикации документа: 26.08.2020  17:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 450-ПА от 24.08.2020 г.
Дата публикации документа: 25.08.2020  14:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 449-ПА от 21.08.2020 г.
Дата публикации документа: 24.08.2020  17:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 448-ПА от 20.08.2020 г.
Дата публикации документа: 21.08.2020  15:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 447-ПА от 19.08.2020 г.
Дата публикации документа: 20.08.2020  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 446-ПА от 18.08.2020 г.
Дата публикации документа: 20.08.2020  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 445/1-ПА от 17.08.2020 г.
Дата публикации документа: 20.08.2020  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 445-ПА от 17.08.2020 г.
Дата публикации документа: 20.08.2020  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 444-ПА от 14.08.2020 г.
Дата публикации документа: 17.08.2020  12:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 443-ПА от 13.08.2020 г.
Дата публикации документа: 17.08.2020  11:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 442-ПА от 12.08.2020 г.
Дата публикации документа: 17.08.2020  11:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 441-ПА от 11.08.2020 г.
Дата публикации документа: 13.08.2020  12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 440-ПА от 10.08.2020 г.
Дата публикации документа: 13.08.2020  12:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 439-ПА от 07.08.2020 г.
Дата публикации документа: 10.08.2020  15:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 438-ПА от 06.08.2020 г.
Дата публикации документа: 07.08.2020  19:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 437-ПА от 05.08.2020 г.
Дата публикации документа: 07.08.2020  12:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 436-ПА от 03.08.2020 г.
Дата публикации документа: 04.08.2020  19:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 435-ПА от 31.07.2020 г.
Дата публикации документа: 03.08.2020  12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 434-ПА от 29.07.2020 г.
Дата публикации документа: 30.07.2020  17:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 433-ПА от 24.07.2020 г.
Дата публикации документа: 27.07.2020  14:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 432-ПА от 23.07.2020 г.
Дата публикации документа: 24.07.2020  15:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 431-ПА от 22.07.2020 г.
Дата публикации документа: 23.07.2020  15:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 430-ПА от 21.07.2020 г.
Дата публикации документа: 22.07.2020  17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 429/1-ПА от 20.07.2020 г.
Дата публикации документа: 21.07.2020  16:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 429-ПА от 20.07.2020 г.
Дата публикации документа: 21.07.2020  16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 428-ПА от 16.07.2020 г.
Дата публикации документа: 17.07.2020  14:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 427/1-ПА от 15.07.2020 г.
Дата публикации документа: 16.07.2020  16:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 427-ПА от 15.07.2020 г.
Дата публикации документа: 16.07.2020  16:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 426-ПА от 14.07.2020 г.
Дата публикации документа: 15.07.2020  11:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 425-ПА от 13.07.2020 г.
Дата публикации документа: 15.07.2020  10:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 424-ПА от 10.07.2020 г.
Дата публикации документа: 15.07.2020  10:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 423-ПА от 09.07.2020 г.
Дата публикации документа: 10.07.2020  14:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 422-ПА от 08.07.2020 г.
Дата публикации документа: 10.07.2020  14:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 421-ПА от 07.07.2020 г.
Дата публикации документа: 08.07.2020  15:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 420-ПА от 03.07.2020 г.
Дата публикации документа: 06.07.2020  15:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 419-ПА от 02.07.2020 г.
Дата публикации документа: 02.07.2020  16:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 418-ПА от 30.06.2020 г.
Дата публикации документа: 02.07.2020  16:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 417-ПА от 29.06.2020 г.
Дата публикации документа: 30.06.2020  12:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 416-ПА от 25.06.2020 г.
Дата публикации документа: 26.06.2020  15:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 415-ПА от 23.06.2020 г.
Дата публикации документа: 25.06.2020  16:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 414-ПА от 22.06.2020 г.
Дата публикации документа: 23.06.2020  15:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 413-ПА от 16.06.2020 г.
Дата публикации документа: 17.06.2020  11:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 412-ПА от 11.06.2020 г.
Дата публикации документа: 15.06.2020  13:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 411-ПА от 10.06.2020 г.
Дата публикации документа: 11.06.2020  12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 410-ПА от 09.06.2020 г.
Дата публикации документа: 10.06.2020  15:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 409-ПА от 05.06.2020 г.
Дата публикации документа: 08.06.2020  15:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 408-ПА от 04.06.2020 г.
Дата публикации документа: 05.06.2020  10:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 407-ПА от 03.06.2020 г.
Дата публикации документа: 04.06.2020  10:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 406-ПА от 01.06.2020 г.
Дата публикации документа: 03.06.2020  10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 405/1-ПА от 28.05.2020 г.
Дата публикации документа: 29.05.2020  12:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 405-ПА от 28.05.2020 г.
Дата публикации документа: 29.05.2020  12:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 404-ПА от 27.05.2020 г.
Дата публикации документа: 28.05.2020  12:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 403-ПА от 26.05.2020 г.
Дата публикации документа: 27.05.2020  15:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 402-ПА от 25.05.2020 г.
Дата публикации документа: 26.05.2020  17:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 401-ПА от 22.05.2020 г.
Дата публикации документа: 25.05.2020  16:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 400-ПА от 21.05.2020 г.
Дата публикации документа: 22.05.2020  16:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 399-ПА от 19.05.2020 г.
Дата публикации документа: 20.05.2020  14:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 398-ПА от 18.05.2020 г.
Дата публикации документа: 19.05.2020  10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 397-ПА от 15.05.2020 г.
Дата публикации документа: 18.05.2020  11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 396-ПА от 14.05.2020 г.
Дата публикации документа: 15.05.2020  15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 395-ПА от 13.05.2020 г.
Дата публикации документа: 14.05.2020  12:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 394-ПА от 07.05.2020 г.
Дата публикации документа: 08.05.2020  12:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 393-ПА от 30.04.2020 г.
Дата публикации документа: 06.05.2020  15:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 392-ПА от 29.04.2020 г.
Дата публикации документа: 30.04.2020  13:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 391-ПА от 28.04.2020 г.
Дата публикации документа: 29.04.2020  12:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 390-ПА от 27.04.2020 г.
Дата публикации документа: 28.04.2020  15:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 389-ПА от 22.04.2020 г.
Дата публикации документа: 23.04.2020  16:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 388-ПА от 21.04.2020 г.
Дата публикации документа: 22.04.2020  14:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 387-ПА от 20.04.2020 г.
Дата публикации документа: 21.04.2020  13:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 386-ПА от 17.04.2020 г.
Дата публикации документа: 20.04.2020  15:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 385-ПА от 15.04.2020 г.
Дата публикации документа: 16.04.2020  16:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 384-ПА от 13.04.2020 г.
Дата публикации документа: 14.04.2020  11:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 383/1-ПА от 10.04.2020 г.
Дата публикации документа: 14.04.2020  11:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 382-ПА от 09.04.2020 г.
Дата публикации документа: 10.04.2020  16:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 381-ПА от 08.04.2020 г.
Дата публикации документа: 09.04.2020  17:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 380-ПА от 06.04.2020 г.
Дата публикации документа: 07.04.2020  15:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 379-ПА от 03.04.2020 г.
Дата публикации документа: 06.04.2020  16:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 378-ПА от 27.03.2020 г.
Дата публикации документа: 27.03.2020  16:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 378/1-ПА от 27.03.2020 г.
Дата публикации документа: 27.03.2020  16:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 377-ПА от 26.03.2020 г.
Дата публикации документа: 27.03.2020  16:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 376-ПА от 25.03.2020 г.
Дата публикации документа: 26.03.2020  17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 375-ПА от 24.03.2020 г.
Дата публикации документа: 25.03.2020  14:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 374-ПА от 23.03.2020 г.
Дата публикации документа: 24.03.2020  11:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 373-ПА от 20.03.2020 г.
Дата публикации документа: 23.03.2020  18:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 372-ПА от 17.03.2020 г.
Дата публикации документа: 19.03.2020  12:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 371-ПА от 17.03.2020 г.
Дата публикации документа: 18.03.2020  15:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 370-ПА от 16.03.2020 г.
Дата публикации документа: 17.03.2020  13:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 369-ПА от 13.03.2020 г.
Дата публикации документа: 16.03.2020  16:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 368-ПА от 12.03.2020 г.
Дата публикации документа: 13.03.2020  15:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 367-ПА от 10.03.2020 г.
Дата публикации документа: 12.03.2020  11:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 366-ПА от 06.03.2020 г.
Дата публикации документа: 10.03.2020  16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 365-ПА от 05.03.2020 г.
Дата публикации документа: 06.03.2020  11:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 364-ПА от 04.03.2020 г.
Дата публикации документа: 05.03.2020  17:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 363-ПА от 03.03.2020 г.
Дата публикации документа: 04.03.2020  16:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 362-ПА от 02.03.2020 г.
Дата публикации документа: 03.03.2020  11:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 361-ПА от 28.02.2020 г.
Дата публикации документа: 02.03.2020  16:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 360-ПА от 27.02.2020 г.
Дата публикации документа: 28.02.2020  15:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 359-ПА от 26.02.2020 г.
Дата публикации документа: 27.02.2020  17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 358-ПА от 21.02.2020 г.
Дата публикации документа: 26.02.2020  13:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 357-ПА от 20.02.2020 г.
Дата публикации документа: 21.02.2020  17:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 356-ПА от 19.02.2020 г.
Дата публикации документа: 20.02.2020  14:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 355-ПА от 18.02.2020 г.
Дата публикации документа: 19.02.2020  15:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 354-ПА от 17.02.2020 г.
Дата публикации документа: 18.02.2020  15:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 353-ПА от 14.02.2020 г.
Дата публикации документа: 18.02.2020  15:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 352-ПА от 13.02.2020 г.
Дата публикации документа: 14.02.2020  14:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 351-ПА от 12.02.2020 г.
Дата публикации документа: 13.02.2020  15:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 350-ПА от 10.02.2020 г.
Дата публикации документа: 11.02.2020  15:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 349-ПА от 07.02.2020 г.
Дата публикации документа: 10.02.2020  15:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 348-ПА от 06.02.2020 г.
Дата публикации документа: 07.02.2020  13:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 347-ПА от 05.02.2020 г.
Дата публикации документа: 06.02.2020  12:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 346-ПА от 04.02.2020 г.
Дата публикации документа: 05.02.2020  12:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 345-ПА от 03.02.2020 г.
Дата публикации документа: 04.02.2020  15:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 344-ПА от 31.01.2020 г.
Дата публикации документа: 03.02.2020  12:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 343-ПА от 30.01.2020 г.
Дата публикации документа: 31.01.2020  12:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 342-ПА от 29.01.2020 г.
Дата публикации документа: 30.01.2020  16:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 341-ПА от 28.01.2020 г.
Дата публикации документа: 29.01.2020  12:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 340-ПА от 27.01.2020 г.
Дата публикации документа: 29.01.2020  12:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 339-ПА от 24.01.2020 г.
Дата публикации документа: 27.01.2020  15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 338-ПА от 23.01.2020 г.
Дата публикации документа: 24.01.2020  12:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 337-ПА от 22.01.2020 г.
Дата публикации документа: 23.01.2020  16:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 336-ПА от 21.01.2020 г.
Дата публикации документа: 22.01.2020  16:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 335-ПА от 20.01.2020 г.
Дата публикации документа: 21.01.2020  11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 334-ПА от 17.01.2020 г.
Дата публикации документа: 20.01.2020  14:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 333-ПА от 16.01.2020 г.
Дата публикации документа: 17.01.2020  12:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 332-ПА от 15.01.2020 г.
Дата публикации документа: 16.01.2020  16:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 331-ПА от 14.01.2020 г.
Дата публикации документа: 15.01.2020  17:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 330-ПА от 13.01.2020 г.
Дата публикации документа: 14.01.2020  10:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 329-ПА от 10.01.2020 г.
Дата публикации документа: 13.01.2020  12:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 328-ПА от 09.01.2020 г.
Дата публикации документа: 10.01.2020  10:49

2019 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 327-ПА от 30.12.2019 г.
Дата публикации документа: 09.01.2020 9:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 326-ПА от 27.12.2019 г.
Дата публикации документа: 30.12.2019 11:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 325-ПА от 26.12.2019 г.
Дата публикации документа: 27.12.2019 13:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 324/1-ПА от 25.12.2019 г.
Дата публикации документа: 26.12.2019 17:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 324-ПА от 25.12.2019 г.
Дата публикации документа: 26.12.2019 15:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 323-ПА от 24.12.2019 г.
Дата публикации документа: 25.12.2019 9:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 322-ПА от 23.12.2019 г.
Дата публикации документа: 24.12.2019 10:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 321-ПА от 20.12.2019 г.
Дата публикации документа: 24.12.2019 10:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 320-ПА от 19.12.2019 г.
Дата публикации документа: 20.12.2019 12:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 319-ПА от 18.12.2019 г.
Дата публикации документа: 19.12.2019 11:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 318-ПА от 17.12.2019 г.
Дата публикации документа: 18.12.2019 15:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 317-ПА от 16.12.2019 г.
Дата публикации документа: 17.12.2019 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 316-ПА от 13.12.2019 г.
Дата публикации документа: 16.12.2019 11:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 315-ПА от 11.12.2019 г.
Дата публикации документа: 12.12.2019 12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 314/1-ПА от 10.12.2019 г.
Дата публикации документа: 11.12.2019 13:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 314-ПА от 10.12.2019 г.

Дата публикации документа: 10.12.2019 11:29

Приложение к Протоколу № 314-ПА 
Дата публикации документа: 10.12.2019 11:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 313-ПА от 09.12.2019 г.
Дата публикации документа: 10.12.2019 11:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 312-ПА от 06.12.2019 г.
Дата публикации документа: 09.12.2019 16:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 311-ПА от 05.12.2019 г.
Дата публикации документа: 06.12.2019 14:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 310-ПА от 04.12.2019 г.
Дата публикации документа: 05.12.2019 17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 309-ПА от 03.12.2019 г.
Дата публикации документа: 04.12.2019 12:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 308-ПА от 02.12.2019 г.
Дата публикации документа: 03.12.2019 10:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 307-ПА от 29.11.2019 г.
Дата публикации документа: 02.12.2019 13:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 306-ПА от 28.11.2019 г.
Дата публикации документа: 29.11.2019 12:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 305-ПА от 27.11.2019 г.
Дата публикации документа: 29.11.2019 10:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 304-ПА от 26.11.2019 г.
Дата публикации документа: 27.11.2019 9:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 303/1-ПА от 25.11.2019 г.
Дата публикации документа: 26.11.2019 11:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 303-ПА от 25.11.2019 г.
Дата публикации документа: 26.11.2019 10:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 302-ПА от 22.11.2019 г.
Дата публикации документа: 25.11.2019 13:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 301-ПА от 21.11.2019 г.
Дата публикации документа: 22.11.2019 17:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 300-ПА от 20.11.2019 г.
Дата публикации документа: 21.11.2019 11:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 299-ПА от 19.11.2019 г.
Дата публикации документа: 20.11.2019 12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 298-ПА от 18.11.2019 г.
Дата публикации документа: 19.11.2019 14:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 297-ПА от 15.11.2019 г.
Дата публикации документа: 18.11.2019 10:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 296-ПА от 14.11.2019 г.
Дата публикации документа: 15.11.2019 11:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 295-ПА от 13.11.2019 г.
Дата публикации документа: 14.11.2019 15:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 294-ПА от 12.11.2019 г.
Дата публикации документа: 13.11.2019 г. 16:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 293-ПА от 08.11.2019 г.
Дата публикации документа: 11.11.2019 г. 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 292-ПА от 07.11.2019 г.
Дата публикации документа: 08.11.2019 г. 9:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 291-ПА от 06.11.2019 г.
Дата публикации документа: 07.11.2019 г. 17:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 290-ПА от 05.11.2019 г.
Дата публикации документа: 06.11.2019 г. 14:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 289-ПА от 31.10.2019 г.
Дата публикации документа: 31.10.2019 г. 15:29

Протокол заседания Правления Ассоциации № 288-ПА от 29.10.2019 г.
Дата публикации документа: 30.10.2019 г. 13:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 287-ПА от 28.10.2019 г.
Дата публикации документа: 29.10.2019 г. 10:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 286-ПА от 23.10.2019 г.
Дата публикации документа: 24.10.2019 14:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 285-ПА от 22.10.2019 г.
Дата публикации документа: 23.10.2019 11:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 284-ПА от 21.10.2019 г.
Дата публикации документа: 22.10.2019 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 283-ПА от 18.10.2019 г.
Дата публикации документа: 21.10.2019 12:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 282-ПА от 16.10.2019 г.
Дата публикации документа: 17.10.2019 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 281-ПА от 15.10.2019 г.
Дата публикации документа: 17.10.2019 10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 280-ПА от 14.10.2019 г.
Дата публикации документа: 15.10.2019 14:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 279-ПА от 11.10.2019 г.
Дата публикации документа: 14.10.2019 13:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 278-ПА от 10.10.2019 г.
Дата публикации документа: 11.10.2019 12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 277-ПА от 09.10.2019 г.
Дата публикации документа: 10.10.2019 11:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 276-ПА от 08.10.2019 г.
Дата публикации документа: 10.10.2019 11:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 275-ПА от 07.10.2019 г.
Дата публикации документа: 08.10.2019 10:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 274-ПА от 04.10.2019 г.
Дата публикации документа: 07.10.2019 17:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 273-ПА от 03.10.2019 г.
Дата публикации документа: 04.10.2019 14:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 272-ПА от 02.10.2019 г.
Дата публикации документа: 03.10.2019 12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 271-ПА от 01.10.2019 г.
Дата публикации документа: 02.10.2019 16:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 270-ПА от 30.09.2019 г.
Дата публикации документа: 01.10.2019 15:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 269-ПА от 27.09.2019 г.
Дата публикации документа: 30.09.2019 9:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 268-ПА от 26.09.2019 г.
Дата публикации документа: 27.09.2019 10:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 267-ПА от 25.09.2019 г.
Дата публикации документа: 26.09.2019 12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 266-ПА от 24.09.2019 г.
Дата публикации документа: 25.09.2019 14:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 265-ПА от 23.09.2019 г.
Дата публикации документа: 24.09.2019 10:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 264-ПА от 20.09.2019 г.
Дата публикации документа: 23.09.2019 15:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 263-ПА от 19.09.2019 г.
Дата публикации документа: 20.09.2019 10:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 262-ПА от 18.09.2019 г.
Дата публикации документа: 19.09.2019 12:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 261-ПА от 16.09.2019 г.
Дата публикации документа: 17.09.2019 11:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 260-ПА от 13.09.2019 г.
Дата публикации документа: 16.09.2019 9:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 259-ПА от 12.09.2019 г.
Дата публикации документа: 13.09.2019 10:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 258-ПА от 11.09.2019 г.
Дата публикации документа: 1309.2019 11:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 257/1-ПА от 10.09.2019 г.
Дата публикации документа: 11.09.2019 14:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 257-ПА от 10.09.2019 г.
Дата публикации документа: 11.09.2019 10:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 256-ПА от 09.09.2019 г.
Дата публикации документа: 10.09.2019 15:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 255-ПА от 06.09.2019 г.
Дата публикации документа: 09.09.2019 17:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 254-ПА от 05.09.2019 г.
Дата публикации документа: 05.09.2019 16:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 253-ПА от 04.09.2019 г.
Дата публикации документа: 04.09.2019 12:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 252-ПА от 03.09.2019 г.
Дата публикации документа: 03.09.2019 15:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 251-ПА от 02.09.2019 г.
Дата публикации документа: 02.09.2019 13:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 250-ПА от 29.08.2019 г.
Дата публикации документа: 29.08.2019 16:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 249-ПА от 28.08.2019 г.
Дата публикации документа: 28.08.2019 12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 248-ПА от 27.08.2019 г.
Дата публикации документа: 27.08.2019 13:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 247-ПА от 26.08.2019 г.
Дата публикации документа: 26.08.2019 12:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 247/1-ПА от 26.08.2019 г.
Дата публикации документа: 26.08.2019 11:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 246-ПА от 23.08.2019 г.
Дата публикации документа: 23.08.2019 17:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 245/1-ПА от 20.08.2019 г.
Дата публикации документа: 20.08.2019 10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 245-ПА от 20.08.2019 г.
Дата публикации документа: 20.08.2019 9:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 244-ПА от 19.08.2019 г.
Дата публикации документа: 19.08.2019 11:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 243-ПА от 16.08.2019 г.
Дата публикации документа: 16.08.2019 12:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 242-ПА от 15.08.2019 г.
Дата публикации документа: 15.08.2019 14:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 241-ПА от 14.08.2019 г.
Дата публикации документа: 14.08.2019 11:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 240-ПА от 13.08.2019 г.
Дата публикации документа: 13.08.2019 13:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 239/1-ПА от 12.08.2019 г.
Дата публикации документа: 12.08.2019 11:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 239-ПА от 12.08.2019 г.
Дата публикации документа: 12.08.2019 11:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 238-ПА от 09.08.2019 г.
Дата публикации документа: 09.08.2019 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 237-ПА от 08.08.2019 г.
Дата публикации документа: 08.08.2019 12:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 236-ПА от 07.08.2019 г.
Дата публикации документа: 07.08.2019 10:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 235-ПА от 06.08.2019 г.
Дата публикации документа: 06.08.2019 14:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 234-ПА от 02.08.2019 г.
Дата публикации документа: 02.08.2019 09:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 233-ПА от 01.08.2019 г.
Дата публикации документа: 01.08.2019 10:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 232-ПА от 31.07.2019 г.
Дата публикации документа: 31.07.2019 10:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 231-ПА от 30.07.2019 г.
Дата публикации документа: 30.07.2019 12:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 230-ПА от 29.07.2019 г.
Дата публикации документа: 29.07.2019 13:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 229-ПА от 26.07.2019 г.
Дата публикации документа: 26.07.2019 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 228-ПА от 25.07.2019 г.
Дата публикации документа: 25.07.2019 16:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 227-ПА от 24.07.2019 г.
Дата публикации документа: 24.07.2019 11:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 226-ПА от 23.07.2019 г.
Дата публикации документа: 23.07.2019 16:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 225-ПА от 22.07.2019 г.
Дата публикации документа: 22.07.2019 12:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 224-ПА от 19.07.2019 г.
Дата публикации документа: 19.07.2019 11:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 223-ПА от 18.07.2019 г.
Дата публикации документа: 18.07.2019 09:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 222-ПА от 17.07.2019 г.
Дата публикации документа: 17.07.2019 17:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 221-ПА от 16.07.2019 г.
Дата публикации документа: 16.07.2019 12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 220-ПА от 12.07.2019 г.
Дата публикации документа: 12.07.2019 11:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 219-ПА от 12.07.2019 г.
Дата публикации документа: 12.07.2019 11:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 218-ПА от 11.07.2019 г.
Дата публикации документа: 11.07.2019 14:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 217-ПА от 10.07.2019 г.
Дата публикации документа: 10.07.2019 15:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 216-ПА от 08.07.2019 г.
Дата публикации документа: 08.07.2019 16:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 215-ПА от 05.07.2019 г.
Дата публикации документа: 05.07.2019 11:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 214-ПА от 04.07.2019 г.
Дата публикации документа: 04.07.2019 17:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 213-ПА от 03.07.2019 г.
Дата публикации документа: 03.07.2019 12:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 212-ПА от 02.07.2019 г.
Дата публикации документа: 02.07.2019 13:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 211-ПА от 01.07.2019 г.
Дата публикации документа: 01.07.2019 15:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 210-ПА от 28.06.2019 г.
Дата публикации документа: 28.06.2019 13:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 209-ПА от 27.06.2019 г.
Дата публикации документа: 27.06.2019 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 208-ПА от 26.06.2019 г.
Дата публикации документа: 26.06.2019 17:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 207-ПА от 25.06.2019 г.
Дата публикации документа: 25.06.2019 12:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 206-ПА от 24.06.2019 г.
Дата публикации документа: 24.06.2019 11:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 205-ПА от 21.06.2019 г.
Дата публикации документа: 21.06.2019 16:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 204-ПА от 20.06.2019 г.
Дата публикации документа: 20.06.2019 13:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 203-ПА от 19.06.2019 г.
Дата публикации документа: 19.06.2019 16:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 202/1-ПА от 18.06.2019 г.
Дата публикации документа: 18.06.2019 09:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 202-ПА от 18.06.2019 г.
Дата публикации документа: 18.06.2019 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 201-ПА от 17.06.2019 г.
Дата публикации документа: 17.06.2019 09:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 200-ПА от 14.06.2019 г.
Дата публикации документа: 14.06.2019 16:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 199-ПА от 13.06.2019 г.
Дата публикации документа: 13.06.2019 16:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 198-ПА от 11.06.2019 г.
Дата публикации документа: 11.06.2019 15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 197-ПА от 10.06.2019 г.
Дата публикации документа: 10.06.2019 16:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 196-ПА от 07.06.2019 г.
Дата публикации документа: 07.06.2019 15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 195-ПА от 06.06.2019 г.
Дата публикации документа: 06.06.2019 13:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 194-ПА от 05.06.2019 г.
Дата публикации документа: 05.06.2019 15:04

Протокол заседания Правления Ассоциации № 193-ПА от 04.06.2019 г.
Дата публикации документа: 04.06.2019 10:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 192-ПА от 03.06.2019 г.
Дата публикации документа: 03.06.2019 12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 192/1-ПА от 03.06.2019 г.
Дата публикации документа: 03.06.2019 13:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 191-ПА от 31.05.2019 г.
Дата публикации документа: 31.05.2019 15:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 190-ПА от 30.05.2019 г.
Дата публикации документа: 30.05.2019 12:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 189-ПА от 29.05.2019 г.
Дата публикации документа: 29.05.2019 15:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 188-ПА от 28.05.2019 г.
Дата публикации документа: 28.05.2019 13:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 188/1-ПА от 28.05.2019 г.
Дата публикации документа: 28.05.2019 17:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 187-ПА от 24.05.2019 г.
Дата публикации документа: 24.05.2019 16:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 186-ПА от 23.05.2019 г.
Дата публикации документа: 23.05.2019 11:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 185-ПА от 22.05.2019 г.
Дата публикации документа: 22.05.2019 10:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 184-ПА от 21.05.2019 г.
Дата публикации документа: 21.05.2019 14:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 183-ПА от 20.05.2019 г.
Дата публикации документа: 20.05.2019 12:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 182-ПА от 17.05.2019 г.
Дата публикации документа: 17.05.2019 12:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 181-ПА от 16.05.2019 г.
Дата публикации документа: 16.05.2019 17:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 180-ПА от 15.05.2019 г.
Дата публикации документа: 15.05.2019 16:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 179-ПА от 14.05.2019 г.
Дата публикации документа: 14.05.2019 11:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 178-ПА от 13.05.2019 г.
Дата публикации документа: 13.05.2019 13:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 177-ПА от 06.05.2019 г.
Дата публикации документа: 06.05.2019 13:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 176-ПА от 30.04.2019 г.
Дата публикации документа: 30.04.2019 17:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 175-ПА от 29.04.2019 г.
Дата публикации документа: 29.04.2019 16:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 174-ПА от 26.04.2019 г.
Дата публикации документа: 26.04.2019 15:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 173-ПА от 25.04.2019 г.
Дата публикации документа: 25.04.2019 16:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 172-ПА от 24.04.2019 г.
Дата публикации документа: 24.04.2019 11:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 171-ПА от 23.04.2019 г.
Дата публикации документа: 23.04.2019 10:30

Протокол заседания Правления Ассоциации № 170-ПА от 22.04.2019 г.
Дата публикации документа: 22.04.2019 16:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 169-ПА от 19.04.2019 г.
Дата публикации документа: 19.04.2019 15:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 168-ПА от 18.04.2019 г.
Дата публикации документа: 18.04.2019 10:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 167-ПА от 17.04.2019 г.
Дата публикации документа: 17.04.2019 13:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 166-ПА от 16.04.2019 г.
Дата публикации документа: 16.04.2019 15:08

Протокол заседания Правления Ассоциации № 165-ПА от 15.04.2019 г.
Дата публикации документа: 15.04.2019 12:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 164-ПА от 12.04.2019 г.
Дата публикации документа: 12.04.2019 16:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 163-ПА от 10.04.2019 г.
Дата публикации документа: 10.04.2019 15:09

Протокол заседания Правления Ассоциации № 162-ПА от 09.04.2019 г.
Дата публикации документа: 09.04.2019 12:10

Протокол заседания Правления Ассоциации № 161-ПА от 08.04.2019 г.
Дата публикации документа: 08.04.2019 11:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 160-ПА от 05.04.2019 г.
Дата публикации документа: 05.04.2019 16:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 159-ПА от 04.04.2019 г.
Дата публикации документа: 04.04.2019 11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 158-ПА от 03.04.2019 г.
Дата публикации документа: 03.04.2019 15:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 157-ПА от 02.04.2019 г.
Дата публикации документа: 02.04.2019 13:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 156-ПА от 01.04.2019 г.
Дата публикации документа: 01.04.2019 11:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 155-ПА от 29.03.2019 г.
Дата публикации документа: 29.03.2019 13:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 154-ПА от 28.03.2019 г.
Дата публикации документа: 28.03.2019 13:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 154/1-ПА от 28.03.2019 г.
Дата публикации документа: 28.03.2019 11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 153-ПА от 27.03.2019 г.
Дата публикации документа: 27.03.2019 13:43

Протокол заседания Правления Ассоциации № 152-ПА от 26.03.2019 г.
Дата публикации документа: 26.03.2019 15:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 151-ПА от 25.03.2019 г.
Дата публикации документа: 25.03.2019 15:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 150-ПА от 22.03.2019 г.
Дата публикации документа: 22.03.2019 12:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 149-ПА от 21.03.2019 г.
Дата публикации документа: 21.03.2019 15:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 148-ПА от 20.03.2019 г.
Дата публикации документа: 20.03.2019 15:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 147-ПА от 19.03.2019 г.
Дата публикации документа: 19.03.2019 12:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 146-ПА от 18.03.2019 г.
Дата публикации документа: 18.03.2019 16:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 145-ПА от 15.03.2019 г.
Дата публикации документа: 15.03.2019 16:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 144-ПА от 14.03.2019 г.
Дата публикации документа: 14.03.2019 12:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 143-ПА от 13.03.2019 г.
Дата публикации документа: 13.03.2019 10:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 142-ПА от 12.03.2019 г.
Дата публикации документа: 12.03.2019 13:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 141-ПА от 11.03.2019 г.
Дата публикации документа: 11.03.2019 15:20

Протокол заседания Правления Ассоциации № 140-ПА от 07.03.2019 г.
Дата публикации документа: 07.03.2019 11:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 139-ПА от 06.03.2019 г.
Дата публикации документа: 06.03.2019 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 138/1-ПА от 05.03.2019 г.
Дата публикации документа: 05.03.2019 16:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 138-ПА от 05.03.2019 г.
Дата публикации документа: 05.03.2019 15:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 137-ПА от 04.03.2019 г.
Дата публикации документа: 04.03.2019 11:24

Протокол заседания Правления Ассоциации № 136-ПА от 01.03.2019 г.
Дата публикации документа: 01.03.2019 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 135-ПА от 28.02.2019 г.
Дата публикации документа: 28.02.2019 17:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 134-ПА от 27.02.2019 г.
Дата публикации документа: 27.02.2019 10:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 133-ПА от 26.02.2019 г.
Дата публикации документа: 26.02.2019 12:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 132-ПА от 25.02.2019 г.
Дата публикации документа: 25.02.2019 16:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 131-ПА от 22.02.2019 г.
Дата публикации документа: 22.02.2019 09:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 130-ПА от 21.02.2019 г.
Дата публикации документа: 21.02.2019 17:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 129-ПА от 20.02.2019 г.
Дата публикации документа: 20.02.2019 13:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 128-ПА от 19.02.2019 г.
Дата публикации документа: 19.02.2019 16:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 127-ПА от 18.02.2019 г.
Дата публикации документа: 18.02.2019 10:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 126-ПА от 15.02.2019 г.
Дата публикации документа: 15.02.2019 17:51

Протокол заседания Правления Ассоциации № 125-ПА от 14.02.2019 г.
Дата публикации документа: 14.02.2019 11:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 124-ПА от 12.02.2019 г.
Дата публикации документа: 12.02.2019 14:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 124/1-ПА от 12.02.2019 г.
Дата публикации документа: 12.02.2019 10:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 123-ПА от 11.02.2019 г.
Дата публикации документа: 11.02.2019 16:39

Протокол заседания Правления Ассоциации № 122-ПА от 08.02.2019 г.
Дата публикации документа: 08.02.2019 12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 121-ПА от 07.02.2019 г.
Дата публикации документа: 07.02.2019 14:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 120-ПА от 06.02.2019 г.
Дата публикации документа: 06.02.2019 10:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 119-ПА от 05.02.2019 г.
Дата публикации документа: 05.02.2019 15:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 118-ПА от 04.02.2019 г.
Дата публикации документа: 04.02.2019 14:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 117-ПА от 01.02.2019 г.
Дата публикации документа: 01.02.2019 10:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 116-ПА от 31.01.2019 г.
Дата публикации документа: 31.01.2019 13:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 115-ПА от 30.01.2019 г.
Дата публикации документа: 30.01.2019 16:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 114-ПА от 29.01.2019 г.
Дата публикации документа: 29.01.2019 12:16

Протокол заседания Правления Ассоциации № 114/1-ПА от 29.01.2019 г.
Дата публикации документа: 29.01.2019 17:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 113-ПА от 28.01.2019 г.
Дата публикации документа: 28.01.2019 15:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 112-ПА от 25.01.2019 г.
Дата публикации документа: 25.01.2019 16:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 111-ПА от 24.01.2019 г.
Дата публикации документа: 24.01.2019 12:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 110-ПА от 23.01.2019 г.
Дата публикации документа: 23.01.2019 09:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 109-ПА от 22.01.2019 г.
Дата публикации документа: 22.01.2019 12:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 108-ПА от 21.01.2019 г.
Дата публикации документа: 21.01.2019 10:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 107-ПА от 18.01.2019 г.
Дата публикации документа: 18.01.2019 13:26

Протокол заседания Правления Ассоциации № 106-ПА от 17.01.2019 г.
Дата публикации документа: 17.01.2019 14:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 105-ПА от 16.01.2019 г.
Дата публикации документа: 16.01.2019 16:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 104-ПА от 15.01.2019 г.
Дата публикации документа: 15.01.2019 12:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 103-ПА от 14.01.2019 г.
Дата публикации документа: 14.01.2019 12:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 102-ПА от 11.01.2019 г.
Дата публикации документа: 11.01.2019 12:30

2018 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 101-ПА от 29.12.2018 г.
Дата публикации документа: 29.12.2018 14:42

Протокол заседания Правления Ассоциации № 100-ПА от 28.12.2018 г.
Дата публикации документа: 28.12.2018 15:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 99-ПА от 27.12.2018 г.
Дата публикации документа: 27.12.2018 13:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 98-ПА от 26.12.2018 г.
Дата публикации документа: 26.12.2018 13:47

Протокол заседания Правления Ассоциации № 97-ПА от 25.12.2018 г.
Дата публикации документа: 25.12.2018 11:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 96/1-ПА от 25.12.2018 г.
Дата публикации документа: 25.12.2018 14:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 96-ПА от 24.12.2018 г.
Дата публикации документа: 24.12.2018 12:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 95-ПА от 21.12.2018 г.
Дата публикации документа: 21.12.2018 12:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 94-ПА от 20.12.2018 г.
Дата публикации документа: 20.12.2018 13:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 93-ПА от 19.12.2018 г.
Дата публикации документа: 19.12.2018 17:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 92-ПА от 18.12.2018 г.
Дата публикации документа: 18.12.2018 15:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 91-ПА от 17.12.2018 г.
Дата публикации документа: 17.12.2018 14:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 90-ПА от 14.12.2018 г.
Дата публикации документа: 14.12.2018 15:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 89-ПА от 13.12.2018 г.
Дата публикации документа: 13.12.2018 09:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 88-ПА от 12.12.2018 г.
Дата публикации документа: 12.12.2018 14:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 87-ПА от 11.12.2018 г.
Дата публикации документа: 11.12.2018 11:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 86-ПА от 10.12.2018 г.
Дата публикации документа: 10.12.2018 17:13

Протокол заседания Правления Ассоциации № 85-ПА от 07.12.2018 г.
Дата публикации документа: 07.12.2018 10:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 84-ПА от 06.12.2018 г.
Дата публикации документа: 06.12.2018 12:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 83-ПА от 05.12.2018 г.
Дата публикации документа: 05.12.2018 13:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 82-ПА от 04.12.2018 г.
Дата публикации документа: 04.12.2018 11:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 81-ПА от 03.12.2018 г.
Дата публикации документа: 03.12.2018 13:44

Протокол заседания Правления Ассоциации № 80-ПА от 30.11.2018 г.
Дата публикации документа: 30.11.2018 11:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 79-ПА от 29.11.2018 г.
Дата публикации документа: 29.11.2018 09:59

Протокол заседания Правления Ассоциации № 78-ПА от 28.11.2018 г.
Дата публикации документа: 28.11.2018 13:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 77-ПА от 27.11.2018 г.
Дата публикации документа: 27.11.2018 13:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 76-ПА от 22.11.2018 г.
Дата публикации документа: 22.11.2018 12:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 74-ПА от 20.11.2018 г.
Дата публикации документа: 20.11.2018 10:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 73-ПА от 19.11.2018 г.
Дата публикации документа: 19.11.2018 15:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 72-ПА от 19.11.2018 г.
Дата публикации документа: 19.11.2018 10:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 71-ПА от 16.11.2018 г.
Дата публикации документа: 16.11.2018 17:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 70-ПА от 15.11.2018 г.
Дата публикации документа: 15.11.2018 14:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 69-ПА от 14.11.2018 г.
Дата публикации документа: 14.11.2018 14:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 68-ПА от 13.11.2018 г.
Дата публикации документа: 13.11.2018 12:00

Протокол заседания Правления Ассоциации № 67-ПА от 12.11.2018 г.
Дата публикации документа: 12.11.2018 12:41

Протокол заседания Правления Ассоциации № 66-ПА от 08.11.2018 г.
Дата публикации документа: 08.11.2018 12:07

Протокол заседания Правления Ассоциации № 65-ПА от 08.11.2018 г.
Дата публикации документа: 08.11.2018 11:54

Протокол заседания Правления Ассоциации № 64-ПА от 07.11.2018 г.
Дата публикации документа: 07.11.2018 11:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 63-ПА от 06.11.2018 г.
Дата публикации документа: 06.11.2018 17:06

Протокол заседания Правления Ассоциации № 62-ПА от 02.11.2018 г.
Дата публикации документа: 02.11.2018 09:45

Протокол заседания Правления Ассоциации № 61-ПА от 01.11.2018 г.
Дата публикации документа: 01.11.2018 13:50

Протокол заседания Правления Ассоциации № 60-ПА от 30.10.2018 г.
Дата публикации документа: 30.10.2018 11:21

Протокол заседания Правления Ассоциации № 59-ПА от 26.10.2018 г.
Дата публикации документа: 26.10.2018 11:40

Протокол заседания Правления Ассоциации № 58-ПА от 25.10.2018 г.
Дата публикации документа: 25.10.2018 11:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 57-ПА от 24.10.2018 г.
Дата публикации документа: 24.10.2018 14:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 56-ПА от 23.10.2018 г.
Дата публикации документа: 23.10.2018 10:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 55-ПА от 22.10.2018 г.
Дата публикации документа: 22.10.2018 17:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 54/1-ПА от 19.10.2018 г.
Дата публикации документа: 19.10.2018 11:52

Протокол заседания Правления Ассоциации № 54-ПА от 19.10.2018 г.
Дата публикации документа: 19.10.2018 17:31

Протокол заседания Правления Ассоциации № 53-ПА от 18.10.2018 г.
Дата публикации документа: 18.10.2018 11:46

Протокол заседания Правления Ассоциации № 52-ПА от 17.10.2018 г.
Дата публикации документа: 17.10.2018 14:05

Протокол заседания Правления Ассоциации № 51-ПА от 16.10.2018 г.
Дата публикации документа: 16.10.2018 13:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 50-ПА от 15.10.2018 г.
Дата публикации документа: 15.10.2018 11:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 49-ПА от 12.10.2018 г.
Дата публикации документа: 12.10.2018 17:57

Протокол заседания Правления Ассоциации № 48-ПА от 11.10.2018 г.
Дата публикации документа: 11.10.2018 16:48

Протокол заседания Правления Ассоциации № 47-ПА от 10.10.2018 г.
Дата публикации документа: 10.10.2018 10:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 46-ПА от 09.10.2018 г.
Дата публикации документа: 09.10.2018 17:27

Протокол заседания Правления Ассоциации № 45-ПА от 08.10.2018 г.
Дата публикации документа: 08.10.2018 15:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 44-ПА от 05.10.2018 г.
Дата публикации документа: 05.10.2018 13:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 43-ПА от 04.10.2018 г.
Дата публикации документа: 03.10.2018 12:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 42-ПА от 03.10.2018 г.
Дата публикации документа: 03.10.2018 12:03

Протокол заседания Правления Ассоциации № 41-ПА от 02.10.2018 г.
Дата публикации документа: 02.10.2018 15:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 40-ПА от 01.10.2018 г.
Дата публикации документа: 01.10.2018 16:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 39-ПА от 28.09.2018 г.
Дата публикации документа: 28.09.2018 13:55

Протокол заседания Правления Ассоциации № 38-ПА от 26.09.2018 г.
Дата публикации документа: 26.09.2018 15:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 37-ПА от 25.09.2018 г.
Дата публикации документа: 25.09.2018 12:32

Протокол заседания Правления Ассоциации № 36-ПА от 24.09.2018 г.
Дата публикации документа: 24.09.2018 15:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 35-ПА от 21.09.2018 г.
Дата публикации документа: 21.09.2018 13:01

Протокол заседания Правления Ассоциации № 34-ПА от 18.09.2018 г.
Дата публикации документа: 18.09.2018 12:14

Протокол заседания Правления Ассоциации № 33-ПА от 06.09.2018 г.
Дата публикации документа: 06.09.2018 15:38

Протокол заседания Правления Ассоциации № 32-ПА от 31.08.2018 г.
Дата публикации документа: 31.08.2018 13:37

Протокол заседания Правления Ассоциации № 31-ПА от 23.08.2018 г.
Дата публикации документа: 23.08.2018 11:33

Протокол заседания Правления Ассоциации № 30-ПА от 20.08.2018 г.
Дата публикации документа: 20.08.2018 17:12

Протокол заседания Правления Ассоциации № 29-ПА от 16.08.2018 г.
Дата публикации документа: 16.08.2018 11:25

Протокол заседания Правления Ассоциации № 28-ПА от 14.08.2018 г.
Дата публикации документа: 14.08.2018 12:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 27-ПА от 10.08.2018 г.
Дата публикации документа: 10.08.2018 09:49

Протокол заседания Правления Ассоциации № 26-ПА от 09.08.2018 г.
Дата публикации документа: 09.08.2018 09:56

Протокол заседания Правления Ассоциации № 25-ПА от 08.08.2018 г.
Дата публикации документа: 08.08.2018 17:02

Протокол заседания Правления Ассоциации № 24-ПА от 06.08.2018 г.
Дата публикации документа: 06.08.2018 12:23

Протокол заседания Правления Ассоциации № 23-ПА от 01.08.2018 г.
Дата публикации документа: 01.08.2018 10:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 22-ПА от 31.07.2018 г.
Дата публикации документа: 31.07.2018 17:34

Протокол заседания Правления Ассоциации № 21-ПА от 24.07.2018 г.
Дата публикации документа: 24.07.2018 14:11

Протокол заседания Правления Ассоциации № 20-ПА от 23.07.2018 г.
Дата публикации документа: 23.07.2018 14:53

Протокол заседания Правления Ассоциации № 19-ПА от 17.07.2018 г.
Дата публикации документа: 17.07.2018 15:17

Протокол заседания Правления Ассоциации № 18-ПА от 16.07.2018 г.
Дата публикации документа: 16.07.2018 16:35

Протокол заседания Правления Ассоциации № 17-ПА от 13.07.2018 г.
Дата публикации документа: 13.07.2018 17:50

Протокол заседания Правления Ассоциации №16-ПА от 12.07.2018 г.
Дата публикации документа: 12.07.2018  15:36

Протокол заседания Правления Ассоциации № 15-ПА от 11.07.2018 г.
Дата публикации документа: 11.07.2018 11:19

Протокол заседания Правления Ассоциации № 14-ПА от 10.07.2018 г.
Дата публикации документа: 10.07.2018 10:22

Протокол заседания Правления Ассоциации № 13-ПА от 06.07.2018 г.
Дата публикации документа: 06.07.2018 12:18

Протокол заседания Правления Ассоциации № 12-ПА от 28.06.2018 г.
Дата публикации документа: 28.06.2018 12:58

Протокол заседания Правления Ассоциации № 11-ПА от 27.06.2018 г.
Дата публикации документа: 27.06.2018 17:28

Протокол заседания Правления Ассоциации № 10-ПА от 22.06.2018 г.
Дата публикации документа: 22.06.2018 13:04

Протокол заседания Правления Ассоциации №9/1-ООЗПА от09.06.2018 г.
Дата публикации документа: 09.06.2018 12:38

Протокол заседания Правления Ассоциации №9-ООЗПА от 09.06.2018 г
Дата публикации документа: 09.06.2018 15:26

Протокол заседания Правления Ассоциации №8-ООЗПА от 06.06.2018 г
Дата публикации документа: 06.06.2018 17:59

Протокол заседания Правления Ассоциации №7-ООЗПА от 04.06.2018 г.
Дата публикации документа: 04.06.2018 11:12

Протокол заседания Правления Ассоциации №6-ООЗПА от 30.05.2018 г
Дата публикации документа: 30.05.2018 17:39

Протокол заседания Правления Ассоциации №5/1-ВОЗПА от 24.05.2018 г.
Дата публикации документа: 24.05.2018 15:17

Протокол заседания Правления Ассоциации №5-ООЗПА от 16.03.2018 г
Дата публикации документа: 16.03.2018 15:36

2017 год

Протокол заседания Правления Ассоциации №4-ООЗПА от 14.08.2017 г
Дата публикации документа: 14.08.2017 13:40

Протокол заседания Правления Ассоциации №3-ООЗПА от 28.07.2017 г
Дата публикации документа: 28.07.2017 10:21

Протокол заседания Правления Ассоциации №2-ООЗПА от 25.07.2017 г
Дата публикации документа: 25.07.2017 9:59

Протокол заседания Правления Ассоциации №1-ООЗПА от 21.07.2017 г
Дата публикации документа: 21.07.2017 14:38


Получить консультацию

или звоните по тел. +7 (812) 425-16-79

Новости