Решения прaвления

Дата: 17.07.2019 15:15

Протокол заседания Правления Ассоциации № 220-ПА от 12.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 219-ПА от 12.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 218-ПА от 11.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 217-ПА от 10.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 216-ПА от 08.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 215-ПА от 05.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 214-ПА от 04.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 213-ПА от 03.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 212-ПА от 02.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 211-ПА от 01.07.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 210-ПА от 28.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 209-ПА от 27.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 208-ПА от 26.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 207-ПА от 25.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 206-ПА от 24.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 205-ПА от 21.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 204-ПА от 20.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 203-ПА от 19.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 202/1-ПА от 18.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 202-ПА от 18.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 201-ПА от 17.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 200-ПА от 14.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 199-ПА от 13.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 198-ПА от 11.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 197-ПА от 10.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 196-ПА от 07.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 195-ПА от 06.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 194-ПА от 05.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 193-ПА от 04.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 192-ПА от 03.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 192/1-ПА от 03.06.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 191-ПА от 31.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 190-ПА от 30.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 189-ПА от 29.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 188-ПА от 28.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 188/1-ПА от 28.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 187-ПА от 24.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 186-ПА от 23.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 185-ПА от 22.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 184-ПА от 21.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 183-ПА от 20.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 182-ПА от 17.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 181-ПА от 16.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 180-ПА от 15.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 179-ПА от 14.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 178-ПА от 13.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 177-ПА от 06.05.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 176-ПА от 30.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 175-ПА от 29.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 174-ПА от 26.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 173-ПА от 25.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 172-ПА от 24.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 171-ПА от 23.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 170-ПА от 22.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 169-ПА от 19.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 168-ПА от 18.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 167-ПА от 17.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 166-ПА от 16.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 165-ПА от 15.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 164-ПА от 12.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 163-ПА от 10.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 162-ПА от 09.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 161-ПА от 08.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 160-ПА от 05.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 159-ПА от 04.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 158-ПА от 03.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 157-ПА от 02.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 156-ПА от 01.04.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 155-ПА от 29.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 154-ПА от 28.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 154/1-ПА от 28.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 153-ПА от 27.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 152-ПА от 26.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 151-ПА от 25.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 150-ПА от 22.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 149-ПА от 21.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 148-ПА от 20.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 147-ПА от 19.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 146-ПА от 18.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 145-ПА от 15.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 144-ПА от 14.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 143-ПА от 13.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 142-ПА от 12.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 141-ПА от 11.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 140-ПА от 07.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 139-ПА от 06.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 138/1-ПА от 05.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 138-ПА от 05.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 137-ПА от 04.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 136-ПА от 01.03.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 135-ПА от 28.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 134-ПА от 27.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 133-ПА от 26.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 132-ПА от 25.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 131-ПА от 22.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 130-ПА от 21.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 129-ПА от 20.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 128-ПА от 19.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 127-ПА от 18.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 126-ПА от 15.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 125-ПА от 14.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 124-ПА от 12.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 124/1-ПА от 12.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 123-ПА от 11.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 122-ПА от 08.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 121-ПА от 07.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 120-ПА от 06.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 119-ПА от 05.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 118-ПА от 04.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 117-ПА от 01.02.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 116-ПА от 31.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 115-ПА от 30.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 114-ПА от 29.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 114/1-ПА от 29.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 113-ПА от 28.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 112-ПА от 25.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 111-ПА от 24.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 110-ПА от 23.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 109-ПА от 22.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 108-ПА от 21.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 107-ПА от 18.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 106-ПА от 17.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 105-ПА от 16.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 104-ПА от 15.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 103-ПА от 14.01.2019 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 102-ПА от 11.01.2019 г.

 2018 год

Протокол заседания Правления Ассоциации № 101-ПА от 29.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 100-ПА от 28.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 99-ПА от 27.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 98-ПА от 26.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 97-ПА от 25.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 96-ПА от 24.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 95-ПА от 21.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 94-ПА от 20.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 93-ПА от 19.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 92-ПА от 18.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 91-ПА от 17.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 90-ПА от 14.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 89-ПА от 13.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 88-ПА от 12.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 87-ПА от 11.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 86-ПА от 10.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 85-ПА от 07.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 84-ПА от 06.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 83-ПА от 05.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 82-ПА от 04.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 81-ПА от 03.12.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 80-ПА от 30.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 79-ПА от 29.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 78-ПА от 28.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 77-ПА от 27.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 76-ПА от 22.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 74-ПА от 20.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 73-ПА от 19.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 72-ПА от 19.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 71-ПА от 16.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 70-ПА от 15.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 69-ПА от 14.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 68-ПА от 13.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 67-ПА от 12.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 66-ПА от 08.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 65-ПА от 08.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 64-ПА от 07.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 63-ПА от 06.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 62-ПА от 02.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 61-ПА от 01.11.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 60-ПА от 30.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 59-ПА от 26.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 58-ПА от 25.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 57-ПА от 24.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 56-ПА от 23.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 55-ПА от 22.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 54/1-ПА от 19.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 54-ПА от 19.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 53-ПА от 18.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 52-ПА от 17.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 51-ПА от 16.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 50-ПА от 15.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 49-ПА от 12.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 48-ПА от 11.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 47-ПА от 10.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 46-ПА от 09.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 45-ПА от 08.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 44-ПА от 05.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 43-ПА от 03.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 42-ПА от 03.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 41-ПА от 02.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 40-ПА от 01.10.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 39-ПА от 28.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 38-ПА от 26.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 37-ПА от 25.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 36-ПА от 24.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 35-ПА от 21.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 34-ПА от 18.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 33-ПА от 06.09.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 32-ПА от 31.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 31-ПА от 23.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 30-ПА от 20.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 29-ПА от 16.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 28-ПА от 14.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 27-ПА от 10.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 26-ПА от 09.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 25-ПА от 08.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 24-ПА от 06.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 23-ПА от 01.08.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 22-ПА от 31.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 21-ПА от 24.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 20-ПА от 23.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 19-ПА от 17.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 18-ПА от 16.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 17-ПА от 13.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации №16-ПА от 12.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 15-ПА от 11.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 14-ПА от 10.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 13-ПА от 06.07.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 12-ПА от 28.06.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 11-ПА от 27.06.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации № 10-ПА от 22.06.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации №9/1-ООЗПА от09.06.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации №9-ООЗПА от 09.06.2018 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №8-ООЗПА от 06.06.2018 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №7-ООЗПА от 04.06.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации №6-ООЗПА от 30.05.2018 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №5/1-ВОЗПА от 24.05.2018 г.

Протокол заседания Правления Ассоциации №5-ООЗПА от 16.03.2018 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №4-ООЗПА от 14.08.2017 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №3-ООЗПА от 28.07.2017 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №2-ООЗПА от 25.07.2017 г

Протокол заседания Правления Ассоциации №1-ООЗПА от 21.07.2017 г

 


Получить консультацию

или звоните по тел. +7 (812) 425-16-79

Новости